Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Koronavilkku
Joko Koronavilkku kannattaa poistaa kännykästä? Sovelluksen kautta tartunnasta on ilmoitettu vajaa 24 000 kertaa

Joko Ko­ro­na­vilk­ku kan­nat­taa poistaa kän­ny­käs­tä? So­vel­luk­sen kautta tar­tun­nas­ta on il­moi­tet­tu vajaa 24 000 kertaa

13.10.2021 10:09
Tilaajille
Hälyttikö iPhone korona-altistuksesta mutta Koronavilkku ei? Näin korjaat ongelman

Hä­lyt­ti­kö iPhone ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta mutta Ko­ro­na­vilk­ku ei? Näin korjaat on­gel­man

28.10.2020 19:00
Tilaajille
Koronavilkun koodien jaossa on ollut jopa kymmenen päivän viiveitä – ketju katkeaa usein julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä

Ko­ro­na­vil­kun koodien jaossa on ollut jopa kym­me­nen päivän vii­vei­tä – ketju katkeaa usein jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon välillä

23.10.2020 14:05
Tilaajille
THL: Suomessa 19 uutta koronatartuntaa – Länsi-Pohjassa ei todettu yhtään uutta tartuntaa viime viikolla

THL: Suo­mes­sa 19 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Län­si-Poh­jas­sa ei todettu yhtään uutta tar­tun­taa viime vii­kol­la

02.09.2020 15:50
Koronavilkku käyttöön – Älypuhelimeen ladattava sovellus auttaa tartuntojen jäljittämisessä anonyymisti ja pelastaa parhaassa tapauksessa ihmishenkiä
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vilk­ku käyt­töön – Äly­pu­he­li­meen la­dat­ta­va so­vel­lus auttaa tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­ses­sä ano­nyy­mis­ti ja pe­las­taa par­haas­sa ta­pauk­ses­sa ih­mis­hen­kiä

02.09.2020 06:00
Tilaajille
Kun jo miljoona kertaa ladattu Koronavilkku piippaa, ei sillä ole mukavaa kerrottavaa – asiantuntija kertoo, miten ilmoitukseen kannattaa reagoida

Kun jo mil­joo­na kertaa ladattu Ko­ro­na­vilk­ku piip­paa, ei sillä ole mukavaa ker­rot­ta­vaa – asian­tun­ti­ja kertoo, miten il­moi­tuk­seen kan­nat­taa rea­goi­da

01.09.2020 22:19
Tilaajille
Maanantaina julkistettu Suomen koronajäljityssovellus sai lentävän lähdön – latauksia iltapäivään mennessä jo reilusti yli 220 000

Maa­nan­tai­na jul­kis­tet­tu Suomen ko­ro­na­jäl­ji­tys­so­vel­lus sai len­tä­vän lähdön – la­tauk­sia il­ta­päi­vään men­nes­sä jo rei­lus­ti yli 220 000

31.08.2020 20:29 1