Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Taitoluistelu
Jäätanssijat Turkkila ja Versluis voittivat vihdoin Espoossa

Jää­tans­si­jat Turk­ki­la ja Vers­luis voit­ti­vat vihdoin Es­poos­sa

08.10.2023 16:09
Vapautuneesti luistelleet Turkkila ja Versluis onnistuivat rytmitanssissaan – kärkipaille Finlandia Trophyssa

Va­pau­tu­nees­ti luis­tel­leet Turk­ki­la ja Vers­luis on­nis­tui­vat ryt­mi­tans­sis­saan – kär­ki­pail­le Fin­lan­dia Trop­hys­sa

07.10.2023 15:47
16-vuotiaana Oksana Bajul voitti Ukrainan ensimmäisen olympiakullan – Taitoluistelun tähti vetoaa nyt urheilupomoihin: "Venäjällä koko lajia rahoittaa Putin"

16-vuo­tiaa­na Oksana Bajul voitti Uk­rai­nan en­sim­mäi­sen olym­pia­kul­lan – Tai­to­luis­te­lun tähti vetoaa nyt ur­hei­lu­po­moi­hin: "Ve­nä­jäl­lä koko lajia ra­hoit­taa Putin"

06.05.2023 06:30
Tilaajille
Lappilaisilla hyvä panos Barentsin Talvikisoissa

Lap­pi­lai­sil­la hyvä panos Ba­rent­sin Tal­vi­ki­sois­sa

03.04.2023 14:13
Tilaajille
Pitkä odotus on ohi: Juulia Turkkila ja Matthias Versluis palauttivat Suomen jäätanssin arvokilpailumitaleille – kotijäällä varmistunut EM-mitali tarjoili muistoja 30 vuoden takaa

Pitkä odotus on ohi: Juulia Turk­ki­la ja Matt­hias Vers­luis pa­laut­ti­vat Suomen jää­tans­sin ar­vo­kil­pai­lu­mi­ta­leil­le – ko­ti­jääl­lä var­mis­tu­nut EM-mi­ta­li tar­joi­li muis­to­ja 30 vuoden takaa

28.01.2023 22:13 1
Tilaajille
Valtter Virtanen koki EM-jäällä yhden pitkän uransa tunteikkaimmista hetkistä – "Kun kuha alkaa kutemaan, voi alkaa miettiä ensi kautta ja mitä tapahtuu"

Valtter Vir­ta­nen koki EM-jääl­lä yhden pitkän uransa tun­teik­kaim­mis­ta het­kis­tä – "Kun kuha alkaa ku­te­maan, voi alkaa miettiä ensi kautta ja mitä ta­pah­tuu"

27.01.2023 20:10
Janna Jyrkisen, 15, EM-kisadebyytti toi helpottavan onnistumisen ja kahdeksannen sijan lyhytohjelman jälkeen

Janna Jyr­ki­sen, 15, EM-ki­sa­de­byyt­ti toi hel­pot­ta­van on­nis­tu­mi­sen ja kah­dek­san­nen sijan ly­hyt­oh­jel­man jälkeen

26.01.2023 20:58
Valtter Virtanen hallitsi jännityksensä ja eteni vapaaohjelmaan

Valtter Vir­ta­nen hal­lit­si jän­ni­tyk­sen­sä ja eteni va­paa­oh­jel­maan

25.01.2023 20:38
Kevätnäytöksessä syttynyt kipinä hehkuu seuraavaksi EM-jäillä – Janna Jyrkinen edustaa Suomea naisten yksinluistelussa vain 15-vuotiaana

Ke­vät­näy­tök­ses­sä syt­ty­nyt kipinä hehkuu seu­raa­vak­si EM-jäil­lä – Janna Jyr­ki­nen edustaa Suomea naisten yk­sin­luis­te­lus­sa vain 15-vuo­tiaa­na

24.01.2023 08:01
Taitoluistelun lapsitähdille porttikielto aikuisten kisoihin – "Viime aikojen olympiavoittajat eivät ole jaksaneet edes seniori-ikään saakka"

Tai­to­luis­te­lun lap­si­täh­dil­le port­ti­kiel­to ai­kuis­ten ki­soi­hin – "Viime aikojen olym­pia­voit­ta­jat eivät ole jak­sa­neet edes se­nio­ri-ikään saakka"

07.06.2022 16:23
Taitoluistelun ensi vuoden EM-kisat siirtyvät Helsingistä Espooseen – syynä Venäjän vastaiset pakotteet

Tai­to­luis­te­lun ensi vuoden EM-ki­sat siir­ty­vät Hel­sin­gis­tä Es­poo­seen – syynä Venäjän vas­tai­set pa­kot­teet

05.04.2022 10:00
Rovaniemen Taitoluistelijat kisasivat menestyksellä kotijäällä

Ro­va­nie­men Tai­to­luis­te­li­jat ki­sa­si­vat me­nes­tyk­sel­lä ko­ti­jääl­lä

24.03.2022 18:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka heitä var­je­lee?

22.03.2022 05:00
Tilaajille
Nopeammin, mutta yhdessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

No­peam­min, mutta yhdessä

24.02.2022 05:00
Tilaajille
KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach piti venäläisluistelijan valmentajan käytöstä kylmäävänä ja järkyttävänä

KOK:n pu­heen­joh­ta­ja Thomas Bach piti ve­nä­läis­luis­te­li­jan val­men­ta­jan käy­tös­tä kyl­mää­vä­nä ja jär­kyt­tä­vä­nä

18.02.2022 13:28 1
Kaatumisista huolimatta olympialaisten vapaaohjelma nosti Jenni Saarisen suupielet ylöspäin - "Tosi helpottunut olo"

Kaa­tu­mi­sis­ta huo­li­mat­ta olym­pia­lais­ten va­paa­oh­jel­ma nosti Jenni Saa­ri­sen suu­pie­let ylös­päin - "Tosi hel­pot­tu­nut olo"

17.02.2022 13:31
NY Times: Dopingkohun keskellä olevan Kamila Valijevan näytteestä löytyi kolmea eri sydänlääkettä

NY Times: Do­ping­ko­hun kes­kel­lä olevan Kamila Va­li­je­van näyt­tees­tä löytyi kolmea eri sy­dän­lää­ket­tä

16.02.2022 08:51
Jenni Saarinen pettyi olympiajäällä, mutta Kamila Valijevan avaama takaportti varmisti jatkopaikan – "Selkeästi yksi kauden heikoimmista lyhytohjelmasuorituksista"

Jenni Saa­ri­nen pettyi olym­pia­jääl­lä, mutta Kamila Va­li­je­van avaama ta­ka­port­ti var­mis­ti jat­ko­pai­kan – "Sel­keäs­ti yksi kauden hei­koim­mis­ta ly­hy­toh­jel­ma­suo­ri­tuk­sis­ta"

15.02.2022 15:51
Kamila Valijeva "väsynyt, mutta onnellinen" – taitoluistelun teinitähti tänään jäällä lyhytohjelmassa

Kamila Va­li­je­va "vä­sy­nyt, mutta on­nel­li­nen" – tai­to­luis­te­lun tei­ni­täh­ti tänään jäällä ly­hyt­oh­jel­mas­sa

15.02.2022 10:07
CAS antaa maanantaina päätöksen taitoluistelija Valijevan dopingtapauksesta

CAS antaa maa­nan­tai­na pää­tök­sen tai­to­luis­te­li­ja Va­li­je­van do­ping­ta­pauk­ses­ta

12.02.2022 13:53 1