Päivien lyheneminen: Mi­nuut­ti mi­nuu­til­ta kohti kaa­mok­sen sineä –  katso ani­maa­tios­ta miten päivä lyhenee nyt Lapissa

Kolumni: Ennen ko­din­hoi­ta­jat rien­si­vät hätiin, kun perhe joutui pulaan – nyt apua saa vain jos osaa vaatia

Palkinnot: Lapin Kansa on vuoden Mes­tis-me­dia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Taideteos
Alvar Aallon reliefi on ollut jo 12 vuotta poissa Rovaniemen katukuvasta – Teos asetetaan paikalleen sen konservoinnin ja rakennuksen peruskorjauksen jälkeen

Alvar Aallon reliefi on ollut jo 12 vuotta poissa Ro­va­nie­men ka­tu­ku­vas­ta – Teos ase­te­taan pai­kal­leen sen kon­ser­voin­nin ja ra­ken­nuk­sen pe­rus­kor­jauk­sen jälkeen

23.03.2022 07:00 5
Tilaajille
Kulttuurivaikuttaja Liisa Vähäsarja palasi Suomussalmelta juurilleen ja perusti taidegallerian lapsuudenkotiinsa Vaalaan – "Kaiken taiteen ja hyvän ei tarvitse olla kaupungissa"

Kult­tuu­ri­vai­kut­ta­ja Liisa Vä­hä­sar­ja palasi Suo­mus­sal­mel­ta juu­ril­leen ja perusti tai­de­gal­le­rian lap­suu­den­ko­tiin­sa Vaalaan – "Kaiken taiteen ja hyvän ei tar­vit­se olla kau­pun­gis­sa"

22.01.2022 10:57
Tilaajille
Valolla voi ilmaista tunteita – torniolainen valosuunnittelija Olivia Pohjola työsti Korkeasaareen Unikeko-teoksen

Valolla voi il­mais­ta tun­tei­ta – tor­nio­lai­nen va­lo­suun­nit­te­li­ja Olivia Pohjola työsti Kor­kea­saa­reen Uni­ke­ko-teok­sen

26.12.2021 17:30
Tilaajille
Terttu Rossin posliinit ovat lähteneet turistien mukaan vuosikymmeniä – kemiläinen taiteilija keräsi läpileikkauksen yli 60 vuotta jatkuneesta tuotannostaan.

Terttu Rossin pos­lii­nit ovat läh­te­neet tu­ris­tien mukaan vuo­si­kym­me­niä – ke­mi­läi­nen tai­tei­li­ja keräsi lä­pi­leik­kauk­sen yli 60 vuotta jat­ku­nees­ta tuo­tan­nos­taan.

06.09.2021 17:00
Tilaajille
Arvostelu: Pieni pala piikkilankaa

Ar­vos­te­lu: Pieni pala piik­ki­lan­kaa

30.06.2021 16:30
Tilaajille
Keramiikkataiteen monipuolisuus yllättää

Ke­ra­miik­ka­tai­teen mo­ni­puo­li­suus yl­lät­tää

22.06.2021 21:52
Tilaajille
Ylösalasalasylös taivuttelee suoria mutkiksi Kilpisjärvellä – Tullitoimipaikalle pystytettiin uusi maantiekaiteesta veistetty julkinen taideteos

Ylö­sa­la­sa­la­sy­lös tai­vut­te­lee suoria mut­kik­si Kil­pis­jär­vel­lä – Tul­li­toi­mi­pai­kal­le pys­ty­tet­tiin uusi maan­tie­kai­tees­ta veis­tet­ty jul­ki­nen tai­de­teos

16.06.2021 17:25 8
Tilaajille
Maantien suojakaiteet muuttuvat julkiseksi taiteeksi Kilpisjärven tullissa

Maan­tien suo­ja­kai­teet muut­tu­vat jul­ki­sek­si tai­teek­si Kil­pis­jär­ven tul­lis­sa

09.06.2021 11:12 1
Tilaajille
Risto Immosen Runo-teos on saarenkyläläisille tärkeä – saa jälleen kynttilävalaistuksen itsenäisyyspäivänä

Risto Immosen Ru­no-teos on saa­ren­ky­lä­läi­sil­le tärkeä – saa jälleen kynt­ti­lä­va­lais­tuk­sen it­se­näi­syys­päi­vä­nä

29.11.2020 11:13
HS: Rovaniemen lentoasema tuhosi taideteoksen taiteilijan tietämättä – Lauri Anttilan teoksesta vain yksi osa säilyi

HS: Ro­va­nie­men len­to­ase­ma tuhosi tai­de­teok­sen tai­tei­li­jan tie­tä­mät­tä – Lauri Ant­ti­lan teok­ses­ta vain yksi osa säilyi

18.08.2020 15:28 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kult­tuu­ri­ses­ti kes­tä­vää taitoa lumelle

28.04.2020 12:06
Tilaajille
Inarijärven jäälohkareista syntyy omituisten otusten puisto vanhan kyläkoulun pihalle

Ina­ri­jär­ven jää­loh­ka­reis­ta syntyy omi­tuis­ten otusten puisto vanhan ky­lä­kou­lun pihalle

08.12.2019 10:52
Tilaajille
Katoavan taiteen suora viesti ihmisille – Aukea työryhmä haluaa herätellä planeetan käsillä olevaan kohtalonhetkeen

Ka­toa­van taiteen suora viesti ih­mi­sil­le – Aukea työ­ryh­mä haluaa he­rä­tel­lä pla­nee­tan käsillä olevaan koh­ta­lon­het­keen

28.11.2019 16:41
Tilaajille
Kun taiteilija näytti dementiakodissa kuvia veneretkeltä, alkoi tarinoita pulputa: Aaltorannan taideteos on syntynyt "muistojen sirpaleista"

Kun tai­tei­li­ja näytti de­men­tia­ko­dis­sa kuvia ve­ne­ret­kel­tä, alkoi ta­ri­noi­ta pul­pu­ta: Aal­to­ran­nan tai­de­teos on syn­ty­nyt "muis­to­jen sir­pa­leis­ta"

01.11.2019 19:12
Tilaajille
Lapin keskussairaalan tulevalle pääsisäänkäynnille nousee parantava pallo – Taidehankintoihin on varattu yhteensä puoli miljoonaa euroa

Lapin kes­kus­sai­raa­lan tu­le­val­le pää­si­sään­käyn­nil­le nousee pa­ran­ta­va pallo – Tai­de­han­kin­toi­hin on varattu yh­teen­sä puoli mil­joo­naa euroa

29.10.2019 19:01
Tilaajille