Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Suomutunturi

Chiara Nur­mel­le kevään kolmas nuorten SM-alp­pi­prons­si

14.04.2021 14:05
Tilaajille

Hen­riks­son ja Lehto ykköset Suo­mul­la - alp­pi­hiih­tä­jil­lä neljän päivän ru­tis­tus

29.03.2021 13:50
Tilaajille

Santa Claus Ski Teamin Riia Pallari jälleen toinen Suo­mul­la

17.01.2021 15:46
Tilaajille

Santa Claus Ski Teamin Riia Pallari pu­jot­te­li toi­sek­si Suo­mul­la

16.01.2021 15:14
Tilaajille

Kuk­ko­nen ja Hen­riks­son suur­pu­jot­te­lu­voit­toi­hin Suo­mul­la

15.01.2021 18:40
Tilaajille

Arctic Circle -ho­tel­li Suo­mu­tun­tu­ris­sa re­mon­toi­daan jou­lu­se­son­kiin

27.05.2020 14:59
Tilaajille

Suomun hissi pyörii kym­me­nen hengen po­ru­kal­le: "Po­lii­si käy lähes joka päivä tar­kis­ta­mas­sa määrän"

14.04.2020 10:50
Tilaajille

Suo­mul­le kai­va­taan Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin tukea uusiin reit­tei­hin ja uusille yri­tyk­sil­le – alueel­la on vapaana noin 250 tonttia

27.02.2020 07:00
Tilaajille

Can­ter­bu­ry Travel palaa Suo­mul­le – hotelli avataan jo lop­pu­ke­säl­lä

26.02.2020 12:48
Tilaajille

Suomun uu­dis­ra­ken­nus on valmis kevään ku­lues­sa ja ho­tel­lia laa­jen­ne­taan lä­hi­vuo­si­na – tun­tu­ris­sa odo­te­taan ko­ti­maan tu­ris­te­ja paik­kaa­maan kii­na­lais­ryh­miä

27.01.2020 15:01
Tilaajille

Pai­kal­li­sil­le tukea las­ket­te­luun rin­ne­kes­kuk­sis­sa

21.10.2019 20:19
Tilaajille

Suomu tähtää kan­sain­vä­li­sek­si huip­pu­val­men­nus­kes­kuk­sek­si – uuden lu­me­tus­jär­jes­tel­män hinta nousee yli 1,3 mil­joo­naan euroon

02.10.2019 20:39
Tilaajille

Suo­mu­tun­tu­ris­ta ra­ken­ne­taan kan­sain­vä­li­nen alp­pi­hiih­don huip­pu­val­men­nus­kes­kus – "Voimme tarjota alp­pi­jouk­kueil­le varhain käyn­nis­ty­vän, mutta pitkään jat­ku­van har­joi­tus­kau­den"

02.10.2019 10:46
Tilaajille