PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

"Jo­kai­seen työ­teh­tä­vään on työ­voi­ma­pu­la" – Suo­mu­tun­tu­ril­la poh­dit­tiin met­sä­alan tulevia haas­tei­ta

Metsäkeskuksen aluejohtaja Arto Sorrin mukaan Lapissa metsät kasvavat voimakkaasti ja harvennushakkuut kaksinkertaistuvat.

Lapin koulutuskeskus Redun Kemijärven toimintayksikön opiskelijat Olli Alijärvi (ylh.), Jonna Leinonen (vas.) ja Eemil Karvonen kertovat, että opiskelijoita on Kemijärvellä noin 120, joista puolet aikuisopiskelijoita.
Lapin koulutuskeskus Redun Kemijärven toimintayksikön opiskelijat Olli Alijärvi (ylh.), Jonna Leinonen (vas.) ja Eemil Karvonen kertovat, että opiskelijoita on Kemijärvellä noin 120, joista puolet aikuisopiskelijoita.
Kuva: Katja Palmqvist

Kemijärven Suomutunturilla pohdittiin viikonloppuna metsäalan haasteita, tutustuttiin koulutukseen ja alan toimijoihin. Koulutuspaikkoihin on hakijoita, mutta Pohjois-Suomen houkuttelevuutta pitäisi parantaa, koska tekijöiden pysyvyys alalla on heikko.

– Työvoimakysymys on meille iso asia, sillä jokaiseen työtehtävään on työvoimapula. Koulutusmäärät eivät ole riittäviä, ja meidän olisi löydettävä näihin yhdessä ratkaisu, toteaa Stora Enson Pohjois-Suomen aluejohtaja Esa Ojala.