Päivien lyheneminen: Mi­nuut­ti mi­nuu­til­ta kohti kaa­mok­sen sineä –  katso ani­maa­tios­ta miten päivä lyhenee nyt Lapissa

Kolumni: Ennen ko­din­hoi­ta­jat rien­si­vät hätiin, kun perhe joutui pulaan – nyt apua saa vain jos osaa vaatia

Palkinnot: Lapin Kansa on vuoden Mes­tis-me­dia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suomi
Vasemmistovalta vaihtui oikeistohallitukseen – Petteri Orpon hallituksen ministerit vannoivat valansa

Va­sem­mis­to­val­ta vaihtui oi­keis­to­hal­li­tuk­seen – Petteri Orpon hal­li­tuk­sen mi­nis­te­rit van­noi­vat valansa

20.06.2023 19:05 5
Tilaajille
Suomen lentopallomiehet aloittivat Kultaisen liigan vieraissa murskavoitolla Virosta

Suomen len­to­pal­lo­mie­het aloit­ti­vat Kul­tai­sen liigan vie­rais­sa murs­ka­voi­tol­la Virosta

28.05.2023 07:32
Suomi hakee futsalin EM-kisoja 2026 – "Meillä on maailmanluokan tapahtumaosaamista"

Suomi hakee fut­sa­lin EM-ki­so­ja 2026 – "Meillä on maail­man­luo­kan ta­pah­tu­mao­saa­mis­ta"

23.05.2023 15:41
Tilaajille
Josef Boumedienne olisi erittäin kiinnostunut Kärppien urheilujohtajan paikasta, jos asiat olisivat toisin: "Se on minulle todella tärkeä seura"

Josef Bou­me­dien­ne olisi erit­täin kiin­nos­tu­nut Kärp­pien ur­hei­lu­joh­ta­jan pai­kas­ta, jos asiat oli­si­vat toisin: "Se on minulle todella tärkeä seura"

20.05.2023 21:24
Tilaajille
Suomi kaatoi Belgian lentopallomaaottelussa vieraskentällä

Suomi kaatoi Belgian len­to­pal­lo­maa­ot­te­lus­sa vie­ras­ken­täl­lä

19.05.2023 21:41
Tilaajille

Suomen jää­pal­lo­mies­ten MM-fi­naa­li­paik­ka lähes varma – naisten maa­jouk­kueen päivä toi ta­sa­pe­lin ja tappion

30.03.2023 21:48
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä se­lit­tää Norjan yli­voi­maa?

26.02.2023 17:25
Hus: Suomessa on hyvin todennäköisesti todettu ensimmäinen apinarokkotartunta

Hus: Suo­mes­sa on hyvin to­den­nä­köi­ses­ti todettu en­sim­mäi­nen api­na­rok­ko­tar­tun­ta

25.05.2022 12:34 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi ja Ruotsi voivat vah­vis­taa Naton krii­sin­kes­tä­vyyt­tä

20.05.2022 05:00
Tilaajille
Pohjoiseen kaavaillaan 1 000-kilometristä vetyverkostoa, joka vaatisi tuulivoimatuotannon moninkertaistamista – onko Lapissa siihen valmiutta?
Pääkirjoitus

Poh­joi­seen kaa­vail­laan 1 000-ki­lo­met­ris­tä ve­ty­ver­kos­toa, joka vaatisi tuu­li­voi­ma­tuo­tan­non mo­nin­ker­tais­ta­mis­ta – onko Lapissa siihen val­miut­ta?

27.04.2022 20:00 7
Tilaajille

Suomi päätti alle 19-vuo­tiai­den EM-jat­ko­kar­sin­tan­sa voit­toon Sak­sas­ta

29.03.2022 19:27
MTV:n uutiset: Yli 600 ukrainalaista hakenut turvapaikkaa Suomesta

MTV:n uu­ti­set: Yli 600 uk­rai­na­lais­ta hakenut tur­va­paik­kaa Suo­mes­ta

06.03.2022 20:57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi pe­las­taa maail­man?

18.02.2022 05:00 2
Tilaajille
Kapteeni Panu Autiolla "viimeiset valssit" - ja veto, jonka hän ehti luulla tasoittavan futsalin EM-puolivälierän

Kap­tee­ni Panu Au­tiol­la "vii­mei­set vals­sit" - ja veto, jonka hän ehti luulla ta­soit­ta­van fut­sa­lin EM-puo­li­vä­li­erän

31.01.2022 21:31
”Ei aina tiedä millä paperilla pääsee kauppaa aukaisemaan” – pääkaupungeissa ei tunneta riittävästi raja-alueen ihmisten arkea, Tornionlaakson neuvosto puhuu rajayhteisön nimissä viranomaisille

”Ei aina tiedä millä pa­pe­ril­la pääsee kauppaa au­kai­se­maan” – pää­kau­pun­geis­sa ei tunneta riit­tä­väs­ti ra­ja-alueen ih­mis­ten arkea, Tor­nion­laak­son neu­vos­to puhuu ra­ja­yh­tei­sön nimissä vi­ran­omai­sil­le

19.01.2022 06:30 1
Tilaajille
Ydinvoima kokemassa renessanssin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­ma ko­ke­mas­sa re­nes­sans­sin

28.12.2021 05:00
Tilaajille
Sähkön nopea kallistuminen kertoo siitä, että päästökaupan ennustettavuudessa ja sääntelyvarmuudessa on korjattavaa
Pääkirjoitus

Sähkön nopea kal­lis­tu­mi­nen kertoo siitä, että pääs­tö­kau­pan en­nus­tet­ta­vuu­des­sa ja sään­te­ly­var­muu­des­sa on kor­jat­ta­vaa

17.12.2021 06:00 27
Tilaajille
Suomen kansaa  ei ole:  Olemme sattumalta samassa maassa asuva kokoelma itämerensuomalaisia kieliä puhuvia heimoja

Suomen kansaa ei ole: Olemme sat­tu­mal­ta samassa maassa asuva ko­koel­ma itä­me­ren­suo­ma­lai­sia kieliä puhuvia heimoja

06.12.2021 14:03 5
Tilaajille
Analyysi: Estonia-havaintojen tulkinnalle on nyt annettava aikaa – uudet kuvat autokannen ovista eivät välttämättä ole käänteentekeviä uppoamistutkinnassa

Ana­lyy­si: Es­to­nia-ha­vain­to­jen tul­kin­nal­le on nyt an­net­ta­va aikaa – uudet kuvat au­to­kan­nen ovista eivät vält­tä­mät­tä ole kään­teen­te­ke­viä up­poa­mis­tut­kin­nas­sa

01.10.2021 16:36
Tilaajille
Ruotsi ja Espanja täyttivät Huuhkajien toiveet – unelma jatkopaikasta jäi eloon illan myöhäispeleihin

Ruotsi ja Espanja täyt­ti­vät Huuh­ka­jien toiveet – unelma jat­ko­pai­kas­ta jäi eloon illan myö­häis­pe­lei­hin

23.06.2021 21:30
Tilaajille