jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
Rajajokikomissio: kalastajien ja asiantuntijoiden syytä pohtia Tornionjoen vaellussiian kohtaloa ja tarpeita pidemmälle rauhoitukselle

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sio: ka­las­ta­jien ja asian­tun­ti­joi­den syytä pohtia Tor­nion­joen vael­lus­siian koh­ta­loa ja tar­pei­ta pi­dem­mäl­le rau­hoi­tuk­sel­le

14.03.2022 15:09 2
Tilaajille
Rajajokikomissio: lohien merkintäpakko edellyttäisi merkittävää valvonnan lisäämistä

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sio: lohien mer­kin­tä­pak­ko edel­lyt­täi­si mer­kit­tä­vää val­von­nan li­sää­mis­tä

26.01.2022 10:20 2
Tilaajille
Rajajokikomissio: Kaunis Ironille on asetettava tiukat päästörajat - Tornion-Muonionjoen vesistön korkea ympäristöllinen tila pitää turvata

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sio: Kaunis Iro­nil­le on ase­tet­ta­va tiukat pääs­tö­ra­jat - Tor­nion-Muo­nion­joen ve­sis­tön korkea ym­pä­ris­töl­li­nen tila pitää turvata

10.11.2021 17:29 2
Tilaajille
Pajalassa pelätään, että rautakaivos pilaa rajajoen – tältä tilanne näyttää paikallisten ottamissa kuvissa

Pa­ja­las­sa pe­lä­tään, että rau­ta­kai­vos pilaa ra­ja­joen – tältä tilanne näyttää pai­kal­lis­ten ot­ta­mis­sa kuvissa

21.05.2021 18:30 9
Tilaajille
Kaksi maata, kaksi vesienhoitosuunnitelmaa – Rajajokikomissio kaipaa kansainvälistä sopimusta muun muassa siksi, että Haaparannan juomavesi otetaan Tornionjoesta

Kaksi maata, kaksi ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­maa – Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sio kaipaa kan­sain­vä­lis­tä so­pi­mus­ta muun muassa siksi, että Haa­pa­ran­nan juo­ma­ve­si otetaan Tor­nion­joes­ta

01.05.2021 12:00 6
Tilaajille

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sio jakoi ra­ja­jo­ki­avus­tuk­sia kuu­del­le hank­keel­le

04.03.2021 10:42
Tilaajille

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sio sallisi pa­ra­vaa­ni­pyyn­nin ran­nal­ta

12.03.2020 21:39
Tilaajille
Lausunto: Outokummulta halutaan tarkempia vesistötutkimuksia

Lau­sun­to: Ou­to­kum­mul­ta ha­lu­taan tar­kem­pia ve­sis­tö­tut­ki­muk­sia

09.01.2020 22:16
Tilaajille