Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

tulvasuojaus
Kevättulvan yllätyksistä yritetään oppia – Tornion Näränperän tulvapenkereen lupa on kunnossa, kunhan rakennusrahat saadaan Ruotsin valtiolta

Ke­vät­tul­van yl­lä­tyk­sis­tä yri­te­tään oppia – Tornion Nä­rän­pe­rän tul­va­pen­ke­reen lupa on kun­nos­sa, kunhan ra­ken­nus­ra­hat saadaan Ruotsin val­tiol­ta

23.11.2023 19:30
Tilaajille
Kevään tulva-aika lähestyy – tiedätkö, miten varautua?

Kevään tul­va-ai­ka lä­hes­tyy – tie­dät­kö, miten va­rau­tua?

08.04.2023 15:26 1
Tilaajille
Pello varautuu toiseen tulvahuippuun – Vesi on nousussa, mutta vahinkoraja tuskin ylittyy

Pello va­rau­tuu toiseen tul­va­huip­puun – Vesi on nou­sus­sa, mutta va­hin­ko­ra­ja tuskin ylittyy

04.06.2020 12:55
Tilaajille
Vesi tulee taloon, jos pahin ennuste toteutuu – Lapin pelastuslaitoksen kautta voi saada apua kiinteistön tulvavahinkojen ehkäisyyn, jos omat keinot ja apujoukot eivät riitä

Vesi tulee taloon, jos pahin ennuste to­teu­tuu – Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen kautta voi saada apua kiin­teis­tön tul­va­va­hin­ko­jen eh­käi­syyn, jos omat keinot ja apu­jou­kot eivät riitä

23.05.2020 17:28 1
Tilaajille
Rovaniemen Saarenkylään lisää tulvavalleja – ne eivät silti poista kiinteistönomistajien vastuuta hoitaa oma tulvasuojaus

Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­lään lisää tul­va­val­le­ja – ne eivät silti poista kiin­teis­tö­no­mis­ta­jien vas­tuu­ta hoitaa oma tul­va­suo­jaus

20.05.2020 19:18
Tilaajille
Iso tulva tekee hitaasti tuloaan Tornionlaaksoon - Torniossa ja koko jokivarressa on syytä varautua poikkeukselliseen tulvaan

Iso tulva tekee hi­taas­ti tuloaan Tor­nion­laak­soon - Tor­nios­sa ja koko jo­ki­var­res­sa on syytä va­rau­tua poik­keuk­sel­li­seen tulvaan

13.05.2020 19:30
Tilaajille
Kittilässä suojataan valleilla terveyskeskusta ja asuintaloja "Tähän puoliväliin ikkunoita se vesi siinä tilanteessa yltää"

Kit­ti­läs­sä suo­ja­taan val­leil­la ter­veys­kes­kus­ta ja asuin­ta­lo­ja "Tähän puo­li­vä­liin ik­ku­noi­ta se vesi siinä ti­lan­tees­sa yltää"

13.05.2020 13:59
Tilaajille