Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

Lau­sun­to: Ou­to­kum­mul­ta ha­lu­taan tar­kem­pia ve­sis­tö­tut­ki­muk­sia

Rajajokikomissio perää selvityksiä uuden kuonasulaton ympäristövaikutuksista vaelluskaloihin

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio esittää Outokumpu Chrome Oy:n suunnitteilla olevan uuden kuonasulaton ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan tarkempia vesistötutkimuksia.

Toiminnan vaikutusalue pitäisi rajajokikomission mielestä määritellä paremmin kuin nyt. Nykyisen luvan vaikutukset tulee suhteuttaa vaikutusalueen taustapitoisuuksiin ja jo olemassaolevaan kuormitukseen.