työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sauna
Kilta määritteli suomalaisen saunan kriteerit

Kilta mää­rit­te­li suo­ma­lai­sen saunan kri­tee­rit

28.04.2023 15:52
Kemin Sisäsataman palvelut laajentuvat – Tullimakasiiniin on tulossa ravintola, Satamakonttorin yleinen sauna ja avantouintipaikka otettiin käyttöön

Kemin Si­sä­sa­ta­man pal­ve­lut laa­jen­tu­vat – Tul­li­ma­ka­sii­niin on tulossa ra­vin­to­la, Sa­ta­ma­kont­to­rin yleinen sauna ja avan­to­uin­ti­paik­ka otet­tiin käyt­töön

23.12.2022 16:34 2
Tilaajille
Kolumni: Saksalaisessa saunassa alastomuus ei herätä sen suurempia estoja, mutta löylyn heittäminen on mutkikkaampi juttu
Kolumni

Ko­lum­ni: Sak­sa­lai­ses­sa sau­nas­sa alas­to­muus ei herätä sen suu­rem­pia estoja, mutta löylyn heit­tä­mi­nen on mut­kik­kaam­pi juttu

30.11.2022 10:35
Tilaajille
Laitoimme kaikki 48 pohjoisen retkeilysaunaa kartalle – Ilmaisia saunapaikkoja on enää muutama

Lai­toim­me kaikki 48 poh­joi­sen ret­kei­ly­sau­naa kar­tal­le – Il­mai­sia sau­na­paik­ko­ja on enää muutama

20.10.2022 14:59
Tilaajille
Rovaniemen Venetielle ei tule avantouintikeskusta vielä ensi talvenakaan – lajin suosio vain kasvaa, ja Ounaspaviljongille avattiin uusi avantopaikka saunalla

Ro­va­nie­men Ve­ne­tiel­le ei tule avan­to­uin­ti­kes­kus­ta vielä ensi tal­ve­na­kaan – lajin suosio vain kasvaa, ja Ou­nas­pa­vil­jon­gil­le avat­tiin uusi avan­to­paik­ka sau­nal­la

11.04.2022 10:00 4
Tilaajille
Saunojen lämmityksessä Jukolassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sau­no­jen läm­mi­tyk­ses­sä Ju­ko­las­sa

23.08.2021 20:31 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kiuasta kannatti odottaa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kiuasta kan­nat­ti odottaa

30.07.2021 07:00
Tilaajille
Saunan haltijoita ja selänpesua – tiedätkö miksi saunassa istutaan usein hiljaisuudessa, ja millä peseydyttiin ennen kuin saippuoita oli saatavilla?

Saunan hal­ti­joi­ta ja se­län­pe­sua – tie­dät­kö miksi sau­nas­sa is­tu­taan usein hil­jai­suu­des­sa, ja millä pe­sey­dyt­tiin ennen kuin saip­puoi­ta oli saa­ta­vil­la?

29.08.2020 18:09
Tilaajille
Uutta tietoa saunan terveysvaikutuksista: Puoli tuntia kerralla, useasti viikossa, ei yli 80 asteen löylyissä.

Uutta tietoa saunan ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta: Puoli tuntia ker­ral­la, useasti vii­kos­sa, ei yli 80 asteen löy­lyis­sä.

23.04.2020 15:12
Kelkka paloi saunan takana

Kelkka paloi saunan takana

11.03.2020 19:00
Mökkivieras, miten saunassa puhutaan? Tässä pieni murreopas juhannuslöylyihin – "Meillä Auttissahan se on vasta, mutta täällä kaupungissa vihta"

Mök­ki­vie­ras, miten sau­nas­sa pu­hu­taan? Tässä pieni mur­re­opas ju­han­nus­löy­lyi­hin – "Meillä Aut­tis­sa­han se on vasta, mutta täällä kau­pun­gis­sa vihta"

17.08.2019 05:48 3
Tilaajille
Saunavihdat tuoksuvat juhannussaunassa – Veli Posio tekee kymmeniä vihtoja kesän aikana: "Ei tämä mitään tähtitiedettä ole, vaan vanhaa perinnetyötä"

Sau­na­vih­dat tuok­su­vat ju­han­nus­sau­nas­sa – Veli Posio tekee kym­me­niä vihtoja kesän aikana: "Ei tämä mitään täh­ti­tie­det­tä ole, vaan vanhaa pe­rin­ne­työ­tä"

17.08.2019 00:41
Tilaajille