Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Lippoaminen
Tornion Kukkolankosken historiallinen Kalapuohi kunnostetaan vastaamaan nykyisiä hygienia- ja ympäristövaatimuksia

Tornion Kuk­ko­lan­kos­ken his­to­rial­li­nen Ka­la­puo­hi kun­nos­te­taan vas­taa­maan ny­kyi­siä hy­gie­nia- ja ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­sia

22.09.2022 21:56
Tilaajille
Siiankalastusrajoitukset peruttava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Siian­ka­las­tus­ra­joi­tuk­set pe­rut­ta­va

29.04.2022 05:00
Tilaajille
Rajajokikomissio: kalastajien ja asiantuntijoiden syytä pohtia Tornionjoen vaellussiian kohtaloa ja tarpeita pidemmälle rauhoitukselle

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sio: ka­las­ta­jien ja asian­tun­ti­joi­den syytä pohtia Tor­nion­joen vael­lus­siian koh­ta­loa ja tar­pei­ta pi­dem­mäl­le rau­hoi­tuk­sel­le

14.03.2022 15:09 2
Tilaajille
Meän arkipäivä voi olla luksusta vierailijoille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meän ar­ki­päi­vä voi olla luk­sus­ta vie­rai­li­joil­le

03.02.2022 05:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Meän ar­ki­päi­vä voi olla luk­sus­ta vie­rai­li­joil­le

02.02.2022 12:37
Kun siika jää koskeen pyörimään, se joutuu yhä useammin saaliiksi – Ensi kesän kalastussäännöistä neuvotellaan juuri nyt

Kun siika jää koskeen pyö­ri­mään, se joutuu yhä useam­min saa­liik­si – Ensi kesän ka­las­tus­sään­nöis­tä neu­vo­tel­laan juuri nyt

11.03.2021 06:30 4
Tilaajille
Matkakosken lippouskiista palautuu käräjäoikeuteen

Mat­ka­kos­ken lip­pous­kiis­ta pa­lau­tuu kä­rä­jä­oi­keu­teen

09.03.2021 09:28
Tilaajille
Lippoperinne elää vahvana Kukkolassa

Lip­po­pe­rin­ne elää vahvana Kuk­ko­las­sa

10.02.2020 22:03
Tilaajille