Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Napapiiri-Jukola
Kuukausi

"Ro­va­nie­men su­per­vii­kon­lo­pus­sa on­nea­kin mu­ka­na", sanoo Ro­va­nie­men hal­lin­to­yli­lää­kä­ri – Na­pa­pii­ri-Ju­ko­laan ja Si­me­roc­kiin liit­ty­viä ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei ole ha­vait­tu

31.08.2021 16:17 10
Tilaajille
Kolumni

Elo­kui­ses­sa Jukolan vies­tis­sä oli rut­kas­ti hyvää – jär­jes­tä­jät ja lap­pi­lai­nen tal­koo­vä­ki voit­ti­vat jälleen uh­ka­ku­vat

25.08.2021 13:06 2
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Su­per­vii­kon­lop­pu meni, mitä ta­pah­tuu sen jäl­keen?

25.08.2021 15:21 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sau­no­jen läm­mi­tyk­ses­sä Ju­ko­las­sa

23.08.2021 20:31 1
Tilaajille

Si­me­roc­kin ko­ro­na­tes­taus­pis­teel­lä löytyi yksi tar­tun­ta, tulos var­men­ne­taan vielä – Vii­kon­lo­pun aikana fes­ti­vaa­leil­la tes­tat­tiin 36 hen­ki­löä

23.08.2021 14:50 8
Tilaajille
Kolumni

Hel­po­tuk­sen huokaus maskien takaa

22.08.2021 19:37 2
Tilaajille

Jukolan ra­ta­mes­ta­rit: "Kisa ratkesi suun­nis­ta­mal­la"

22.08.2021 18:39 2
Tilaajille

Jukolan sanoma koh­den­net­tiin Ark­ti­sen kes­kuk­sen työlle

22.08.2021 18:39
Tilaajille

Tum­me­ne­va taivas ja telt­to­jen meri – Jukolan yö­osuu­des­sa oli omaa tai­kaan­sa

22.08.2021 10:45 4
Tilaajille

Nel­jäl­lä Svens­kil­lä Jukolan juhlat tois­ta­mi­seen - Ruot­sa­lais­seu­ra kai­vau­tui 11 mi­nuu­tin takaa voit­to­tais­toon

22.08.2021 10:43
Tilaajille

Stora Tuna uusi Jukolan viestin voiton samalla jouk­kueel­la kuin vii­mek­si – ro­va­nie­me­läi­nen Olli Ojanaho toi Hel­sin­gin Suun­nis­ta­jat kol­man­nek­si

22.08.2021 07:27
Tilaajille

Na­pa­pii­ri-Ju­ko­lan kat­so­mos­sa val­mis­tau­du­taan yöl­lis­tä vies­ti­osuut­ta varten – "Ukko meinasi jo pa­lel­tua", tuumi Pentti

21.08.2021 21:33
Tilaajille

Met­sä­kirk­ko on osa Jukolan viestin pe­rin­net­tä - "Saimme ta­pah­tu­maan piispan siu­nauk­sen"

21.08.2021 21:34 2
Vanhemmat

Natalia Gem­per­len rau­tai­nen ank­ku­ri­osuus rat­kai­si Ven­lo­jen viestin Alfta Ösalle: "Olen niin on­nel­li­nen"

21.08.2021 19:08
Tilaajille

Suun­nis­tus­äs­sä Minna Kauppi ei telt­taan enää läh­te­nyt – vaikea rata kävi entistä haas­ta­vam­mak­si, kun kom­pas­si hajosi

21.08.2021 18:11
Tilaajille

Ven­lo­jen vies­tis­tä kol­mois­voit­to Ruot­siin – Alfta ÖSA:n ankkuri Natalia Gem­ber­le oli tarkin Män­ty­vaa­ran met­sis­sä

21.08.2021 17:34
Tilaajille

Ala­tor­nion Pirk­ko­jen Venla Tau­la­vuo­ri sä­väyt­ti avau­so­suu­del­la: "En­sim­mäi­nen kerta sadan jou­kos­sa"

21.08.2021 15:03
Tilaajille

Jukolan viestin seu­ran­ta: Stora Tuna uusii Jukolan viestin voiton lois­ta­val­la nou­sul­la alun er­heis­tä huo­li­mat­ta

22.08.2021 07:34
Tilaajille