Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Rovaniemi-viikko
Rovaniemen kaupunki avasi uuden verkkokaupan – tuotteita myynnissä myös Rovaniemi-viikolla pop up-myymälässä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki avasi uuden verk­ko­kau­pan – tuot­tei­ta myyn­nis­sä myös Ro­va­nie­mi-vii­kol­la pop up-myy­mä­läs­sä

08.09.2021 13:55 6
Tilaajille
Kävelylle Rovakadun historiaan – Katso kuvagalleriasta, miltä yksi Rovaniemen pääkaduista on näyttänyt vuosien varrella

Kä­ve­lyl­le Ro­va­ka­dun his­to­riaan – Katso ku­va­gal­le­rias­ta, miltä yksi Ro­va­nie­men pää­ka­duis­ta on näyt­tä­nyt vuosien var­rel­la

08.09.2021 11:11 5
Arvostelu: Rovaniemi-viikolla talo täynnä taiteilijoita

Ar­vos­te­lu: Ro­va­nie­mi-vii­kol­la talo täynnä tai­tei­li­joi­ta

08.09.2021 08:45
Tilaajille
Tiedätkö, missä on Pilpanen? – Rovaniemi-viikon retki vie sinne ja Perunkajärvelle

Tie­dät­kö, missä on Pil­pa­nen? – Ro­va­nie­mi-vii­kon retki vie sinne ja Pe­run­ka­jär­vel­le

08.09.2021 08:31
Rovaniemeläiset kaipaavat tietoa paikallishistoriasta kasvattaakseen juuriaan ja identiteettiään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­me­läi­set kai­paa­vat tietoa pai­kal­lis­his­to­rias­ta kas­vat­taak­seen juu­riaan ja iden­ti­teet­tiään

28.07.2021 09:42
Ounasvaaralle tehdään Suomen pisin taidenäyttelypolku – Näyttelylle tavoitellaan kilometrin pituutta

Ou­nas­vaa­ral­le tehdään Suomen pisin tai­de­näyt­te­ly­pol­ku – Näyt­te­lyl­le ta­voi­tel­laan ki­lo­met­rin pi­tuut­ta

13.07.2021 10:06 4
Tilaajille
Rovaniemi-viikko päättyy markkinahumuun – sadonkorjuumarkkinat järjestetään kotiseutumuseolla nyt toista kertaa

Ro­va­nie­mi-viik­ko päättyy mark­ki­na­hu­muun – sa­don­kor­juu­mark­ki­nat jär­jes­te­tään ko­ti­seu­tu­mu­seol­la nyt toista kertaa

12.09.2020 14:19
Tilaajille
Ounasrinteen asfalttikenttä täyttyy lauantaina supersankareista – lapset piirtäneet jo monta luonnosta

Ou­nas­rin­teen as­falt­ti­kent­tä täyttyy lauan­tai­na su­per­san­ka­reis­ta – lapset piir­tä­neet jo monta luon­nos­ta

10.09.2020 16:20
Jutajaisia juhlitaan Rovaniemellä koko loppuviikon ajan

Ju­ta­jai­sia juh­li­taan Ro­va­nie­mel­lä koko lop­pu­vii­kon ajan

09.09.2020 16:18
Rovaniemi-viikon ilmaisnäytöksessä japanilainen romanssi – Paikat täytetään saapumisjärjestyksessä

Ro­va­nie­mi-vii­kon il­mais­näy­tök­ses­sä ja­pa­ni­lai­nen ro­mans­si – Paikat täy­te­tään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä

09.09.2020 16:16
Rovaniemen vanhinta ja nuorinta asukasta onniteltiin tänä vuonna etänä – Hellin Isopahkalalla ja vastasyntyneellä tyttövauvalla on ikäeroa 105 vuotta

Ro­va­nie­men van­hin­ta ja nuo­rin­ta asu­kas­ta on­ni­tel­tiin tänä vuonna etänä – Hellin Iso­pah­ka­lal­la ja vas­ta­syn­ty­neel­lä tyt­tö­vau­val­la on ikäeroa 105 vuotta

08.09.2020 14:16 1
Tilaajille

Piste Kol­lek­tii­vil­le Ro­va­nie­men kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­kin­to

07.09.2020 12:00
Tilaajille
Nyrkkeilytuomari Jarno Mustoselle Vuoden seuratoimitsija 2019 -palkinto, lentopalloturnaus Power Cupille liikuntatapahtuma -palkinto

Nyrk­kei­ly­tuo­ma­ri Jarno Mus­to­sel­le Vuoden seu­ra­toi­mit­si­ja 2019 -pal­kin­to, len­to­pal­lo­tur­naus Power Cupille lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma -pal­kin­to

07.09.2020 12:00
Tilaajille
Juoksija Johanna Peiponen on Vuoden rovaniemeläinen urheilija 2019

Juok­si­ja Johanna Pei­po­nen on Vuoden ro­va­nie­me­läi­nen ur­hei­li­ja 2019

07.09.2020 13:36 1
Tilaajille

Tur­bo­jon­net pal­kit­tiin Ro­va­nie­men Vuoden nuo­ri­so­te­ko -pal­kin­nol­la

07.09.2020 12:00
Tilaajille
Kesäkahvila Liinalle ja kulttuuriyhdistys Valsalle Rovaniemen Kulttuuriteko -palkinnot

Ke­sä­kah­vi­la Lii­nal­le ja kult­tuu­ri­yh­dis­tys Val­sal­le Ro­va­nie­men Kult­tuu­ri­te­ko -pal­kin­not

07.09.2020 12:00
Tilaajille
Ensi viikolla vietetään Rovaniemi-viikkoa – Uimarannalle nousee huikea pienoismalli loistokkaasta Babyloniasta

Ensi vii­kol­la vie­te­tään Ro­va­nie­mi-viik­koa – Ui­ma­ran­nal­le nousee huikea pie­nois­mal­li lois­tok­kaas­ta Ba­by­lo­nias­ta

05.09.2020 09:14
Tänä vuonna pieni on kaunista – Rovaniemi-viikolla lähtökohta tapahtumille pienimuotoisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus

Tänä vuonna pieni on kau­nis­ta – Ro­va­nie­mi-vii­kol­la läh­tö­koh­ta ta­pah­tu­mil­le pie­ni­muo­toi­suus, yh­tei­söl­li­syys ja tur­val­li­suus

04.09.2020 17:00
Tilaajille
Jutajaiset järjestetään vuoden tauon jälkeen Rovaniemi-viikon yhteydessä

Ju­ta­jai­set jär­jes­te­tään vuoden tauon jälkeen Ro­va­nie­mi-vii­kon yh­tey­des­sä

23.06.2020 14:53
Rovaniemi-viikolle kutsutaan nyt mukaan pienimuotoisia, ulkona, etänä ja verkossa järjestettäviä tapahtumia

Ro­va­nie­mi-vii­kol­le kut­su­taan nyt mukaan pie­ni­muo­toi­sia, ulkona, etänä ja ver­kos­sa jär­jes­tet­tä­viä ta­pah­tu­mia

22.06.2020 15:57