kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Riskiryhmät
Rovaniemen koronarokotuksen ajanvarauspuhelin pahasti ruuhkautunut – suurin osa yhteydenotoista tulee henkilöiltä, jotka eivät kuulu rokotettavaan ryhmään

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­raus­pu­he­lin pahasti ruuh­kau­tu­nut – suurin osa yh­tey­den­otois­ta tulee hen­ki­löil­tä, jotka eivät kuulu ro­ko­tet­ta­vaan ryhmään

20.07.2022 16:29 3
Tilaajille
Rovaniemellä 70–79-vuotiaat riskiryhmäläiset voivat varata ajan neljänteen koronarokotukseen

Ro­va­nie­mel­lä 70–79-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set voivat varata ajan nel­jän­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

02.06.2022 15:28 2
Tilaajille
Rovaniemellä pääsi verkkoajanvarauksella koronarokotukseen, vaikkei kuulu riskiryhmään – "Tämä todella jää kuntalaisen omantunnon asiaksi"

Ro­va­nie­mel­lä pääsi verk­ko­ajan­va­rauk­sel­la ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen, vaikkei kuulu ris­ki­ryh­mään – "Tämä todella jää kun­ta­lai­sen oman­tun­non asiak­si"

12.03.2021 18:06 12
Rovaniemellä yli 78-vuotiaille ja 1. riskiryhmän kuuluville lisää rokotteita

Ro­va­nie­mel­lä yli 78-vuo­tiail­le ja 1. ris­ki­ryh­män kuu­lu­vil­le lisää ro­kot­tei­ta

08.03.2021 10:57 1
Tilaajille
Päiväkirja: Ykkösriskiryhmän rokotusta odotellessani mietin mitä teen ensimmäiseksi rokotuksen saatuani
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Yk­kös­ris­ki­ryh­män ro­ko­tus­ta odo­tel­les­sa­ni mietin mitä teen en­sim­mäi­sek­si ro­ko­tuk­sen saa­tua­ni

06.03.2021 07:00
Tilaajille
Rovaniemellä 60–69-vuotiaat ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvat voivat varata rokotusajan puhelimitse

Ro­va­nie­mel­lä 60–69-vuo­tiaat en­sim­mäi­seen ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat voivat varata ro­ko­tus­ajan pu­he­li­mit­se

19.02.2021 09:28 4
Tilaajille
Uusi suositus: oikeus erityisiin opetusjärjestelyihin myös oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään

Uusi suo­si­tus: oikeus eri­tyi­siin ope­tus­jär­jes­te­lyi­hin myös op­pi­lail­le, joiden per­heen­jä­sen kuuluu ris­ki­ryh­mään

16.05.2020 10:41
Opetushallitus täsmensi ohjeistustaan – oikeus etäopetukseen myös oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään

Ope­tus­hal­li­tus täs­men­si oh­jeis­tus­taan – oikeus etä­ope­tuk­seen myös op­pi­lail­le, joiden per­heen­jä­sen kuuluu ris­ki­ryh­mään

15.05.2020 18:16
Pääkirjoitus: Rajoitusten purku on aloitettava sieltä, missä virusta on vähiten
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ra­joi­tus­ten purku on aloi­tet­ta­va sieltä, missä virusta on vähiten

07.05.2020 13:27
Tilaajille
THL: Maakuntien välillä on isoja eroja ko­ro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­mä­läis­ten osuudessa

THL: Maa­kun­tien välillä on isoja eroja ko­ro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­mä­läis­ten osuu­des­sa

02.04.2020 11:00
"Meidän syöpäpotilaiden elämä muuttuu vähemmän kuin monen muun" – Anne Vaarala kertoo, millaista on olla vakavasti sairas ja vältellä infektioita

"Meidän syö­pä­po­ti­lai­den elämä muuttuu vä­hem­män kuin monen muun" – Anne Vaarala kertoo, mil­lais­ta on olla va­ka­vas­ti sairas ja väl­tel­lä in­fek­tioi­ta

25.03.2020 17:46
Tilaajille
THL listasi ko­ro­na­vi­ruk­sen riskiryhmät – vaalalainen Markku Pääskylä noudattaa ohjeita: "Se harmittaa, että sulkapallon peluu loppui, kun sali suljettiin"

THL listasi ko­ro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­mät – vaa­la­lai­nen Markku Pääs­ky­lä nou­dat­taa oh­jei­ta: "Se har­mit­taa, että sul­ka­pal­lon peluu loppui, kun sali sul­jet­tiin"

21.03.2020 10:03
Tilaajille

Ke­min­maa jär­jes­tää kaup­pa-apua ikäih­mi­sil­le, kau­pois­sa omat asioin­ti­ajat ris­ki­ryh­mil­le

20.03.2020 09:54