Ope­tus­hal­li­tus täs­men­si oh­jeis­tus­taan – oikeus etä­ope­tuk­seen myös op­pi­lail­le, joiden per­heen­jä­sen kuuluu ris­ki­ryh­mään

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on suositellut, että oikeus etäopetukseen tarjottaisiin myös koululaisille, joiden perheenjäsen kuuluu koronaviruksen riskiryhmään. Yliopiston kyselytutkimuksessa selvitetään parhaillaan, miten korona-aikana annettu etäopetus on onnistunut. Kyselyyn voivat vastata sekä oppilaat, opettajat että vanhemmat.

Kouluja voidaan yhä joutua sulkemaan koronan takia. Kuvassa Viikin koulu Helsingissä.
Kouluja voidaan yhä joutua sulkemaan koronan takia. Kuvassa Viikin koulu Helsingissä.
Kuva: Emilia Kangasluoma


Opetushallitus (OPH) suosittelee muutosta oppilaiden oikeuteen saada erityisiä opetusjärjestelyjä.

OPH:n mukaan myös lapset, jotka ovat poissa koulusta perheenjäsenen terveydentilan kuten koronaviruksen riskiryhmään kuulumisen takia, ovat oikeutettuja erityisiin opetusjärjestelyihin, kuten etäopetukseen.

OPH suosittelee, että näin toimittaisiin väliaikaisesti koronavirusepidemian ajan.

Tällä hetkellä oppilas voi lain mukaan saada oikeuden opetuksen erityisjärjestelyihin vain oman terveydentilansa perusteella.

OPH päivitti suositustaan yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanoton jälkeen. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että oikeus etäopetukseen syntyy myös vanhemman riskiryhmään kuulumisen perusteella.

Tällä hetkellä oppilaalle voidaan myöntää lupa poissaoloon, jos hän ei voi osallistua lähiopetukseen sairauden takia tai jos hän tai hänen perheenjäsenensä kuuluvat viruksen riskiryhmään. Nyt OPH ja opetus- ja kulttuuriministeriö siis suosittelevat, että lapsille turvattaisiin oikeus etäopetukseen sen sijaan, että nämä jäisivät kokonaan pois opetuksesta.

Peruskoulussa ja varhaiskasvatuksessa palattiin torstaina lähiopetukseen. Syksyllä edessä saattaa olla palaaminen ainakin väliaikaisesti etäopetukseen, jos koronaepidemia pahenee.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoi tiistaina, että opetusministeriössä valmistellaan muutosta perusopetuslakiin. Ideana on, että etä- ja lähiopetusta voidaan tarvittaessa vuorotella.

Tutkimus etäopetuksen kokemuksista tekeillä

Turun yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta tutkii, miten koronan aikana annettu etäopetus on koettu. Kyselytutkimuksessa arvioidaan oppilaiden, heidän vanhempiensa ja opettajien kokemuksia etäopetuksesta.

Tutkimusta johtava professori Pasi Koski kertoo, että tavoitteena on kehittää etäopetusta, koska tulevaisuudessa etäopetus voi olla täydentävä vaihtoehto lähiopetukselle. Tarkoituksena on myös selvittää, miten etäopetus vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin ja minkälaiset tekniset valmiudet etäopetukseen on.

– Minusta olisi aika outo tulevaisuuden näkymä, jos etäopetusta ei hyödynnetä nykyistä enemmän. Etäopetuksesta voisi olla kaikkien kannalta hyötyä, kun se opitaan tekemään paremmin ja menetelmät kehittyvät, Koski sanoo.

Koski korostaa, että lähiopetus on opetuksen päämuoto, mutta etäopetus voisi tuoda siihen tietyissä tilanteissa hyvän lisän. Esimerkiksi jonkin alan asiantuntija voisi pitää koululaisille oppitunnin etäyhteyksien välityksellä.