Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Riikka Karppinen
Sakatin kaivoshankkeen ekologinen kompensaatio herättää pettymystä Sodankylässä: "Paikalliset eivät saaneet mitään"

Sakatin kai­vos­hank­keen eko­lo­gi­nen kom­pen­saa­tio he­rät­tää pet­ty­mys­tä So­dan­ky­läs­sä: "Pai­kal­li­set eivät saaneet mitään"

05.05.2022 19:39 12
Tilaajille
Lapin vihreistä ei löydy nostetta Riikka Karppisen puoluekritiikille – Piirin puheenjohtaja: En tunnista puoluettani siitä

Lapin vih­reis­tä ei löydy nos­tet­ta Riikka Karp­pi­sen puo­lue­kri­tii­kil­le – Piirin pu­heen­joh­ta­ja: En tun­nis­ta puo­luet­ta­ni siitä

06.10.2021 19:40 22
Tilaajille
Ohisalo jatkaa vihreiden puheenjohtajana, mutta jää pian äitiysvapaalle – Sodankyläläinen Riikka Karppinen ei hakenut jatkoa varapuheenjohtajuudelle, koska pettyi puolueen kaupunkikeskeisyyteen

Ohisalo jatkaa vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja­na, mutta jää pian äi­tiys­va­paal­le – So­dan­ky­lä­läi­nen Riikka Karp­pi­nen ei hakenut jatkoa va­ra­pu­heen­joh­ta­juu­del­le, koska pettyi puo­lueen kau­pun­ki­kes­kei­syy­teen

11.09.2021 15:56 9
Tilaajille
Vihreiden väistyvä varapuheenjohtaja teki viiltävän analyysin puolueen tilasta
Kolumni

Vih­rei­den väis­ty­vä va­ra­pu­heen­joh­ta­ja teki viil­tä­vän ana­lyy­sin puo­lueen tilasta

11.09.2021 15:32 11
Tilaajille
Riikka Karppinen ei hae jatkoa vihreiden varapuheenjohtajana: "Teemat tuntuvat välillä kaukaisilta täällä maaseudulla"

Riikka Karp­pi­nen ei hae jatkoa vih­rei­den va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na: "Teemat tun­tu­vat välillä kau­kai­sil­ta täällä maa­seu­dul­la"

02.09.2021 19:33 43
Tilaajille
Riikka Karppinen Sodankylän valtuuston puheenjohtajaksi – Tuula Annalasta kunnanhallituksen puheenjohtaja

Riikka Karp­pi­nen So­dan­ky­län val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si – Tuula An­na­las­ta kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

18.08.2021 15:47 6
Tilaajille
Valtuustoaloite esittää ratkaisua Viiankiaavan pitkospuiden kunnostamiseksi Sodankylässä

Val­tuus­to­aloi­te esittää rat­kai­sua Viian­kiaa­van pit­kos­pui­den kun­nos­ta­mi­sek­si So­dan­ky­läs­sä

14.09.2020 15:18
Tilaajille
Vihreiden varapuheenjohtaja Riikka Karppisella on tuhannen kilometrin valtuustomatka

Vih­rei­den va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Riikka Karp­pi­sel­la on tu­han­nen ki­lo­met­rin val­tuus­to­mat­ka

30.11.2019 07:30
Tilaajille
Riikka Karppinen jättää Sodankylän kunnanhallituksen

Riikka Karp­pi­nen jättää So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen

23.09.2019 14:57
Tilaajille