Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Pörhö Rovaniemi
Murretaan myytit – miten sähköauto toimii Lapin talvessa?
Mainos Pörhö Rovaniemi

Mur­re­taan myytit – miten säh­kö­au­to toimii Lapin tal­ves­sa?

18.09.2021 06:00
Onko ekologisuus kirjattu yrityksesi arvoihin? – ”Sähköauto työsuhdeautona on konkreettinen teko, ei vain sanahelinää”
Mainos Pörhö Rovaniemi

Onko eko­lo­gi­suus kir­jat­tu yri­tyk­se­si ar­voi­hin? – ”Säh­köau­to työ­suh­de­au­to­na on konk­reet­ti­nen teko, ei vain sa­na­he­li­nää”

21.08.2021 06:00
Mitä yhteistä on hotellin conciergella ja automyyjällä?
Mainos Pörhö Rovaniemi

Mitä yh­teis­tä on ho­tel­lin con­cier­gel­la ja au­to­myy­jäl­lä?

24.07.2021 06:00
Valmiina muutokseen, jota ei enää mikään pysäytä – ”Kun bensalenkkarini ja auton moottorin pehmeät pörinät lakkasivat kiinnostamasta”
Mainos Pörhö Rovaniemi

Val­mii­na muu­tok­seen, jota ei enää mikään pysäytä – ”Kun ben­sa­lenk­ka­ri­ni ja auton moot­to­rin pehmeät pörinät lak­ka­si­vat kiin­nos­ta­mas­ta”

19.06.2021 06:00
Kun on enemmän yritystä
Mainos Pörhö Rovaniemi

Kun on enemmän yri­tys­tä

03.06.2021 10:17
Suomen kirkkainta kärkeä – Pörhö valittiin jo toistamiseen parhaimmaksi vaihtoautoliikkeeksi
Mainos Pörhö Rovaniemi

Suomen kirk­kain­ta kärkeä – Pörhö va­lit­tiin jo tois­ta­mi­seen par­haim­mak­si vaih­to­au­to­liik­keek­si

23.10.2020 06:00
”Se ei ole vain auto, se on elämän mittainen kumppanuus” – Jukan matkassa autokaupoille
Mainos Pörhö Rovaniemi

”Se ei ole vain auto, se on elämän mit­tai­nen kump­pa­nuus” – Jukan mat­kas­sa au­to­kau­poil­le

06.10.2017 10:12
Auto, joka herättää omistamisen halua
Mainos Pörhö Rovaniemi

Auto, joka he­rät­tää omis­ta­mi­sen halua

24.09.2017 04:00