Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pörhö Rovaniemi
Omiin tarpeisiin sopiva vaihtoauto saa arjen rullaamaan paremmin – ”Jokaisen arki ja tarve on erilainen”
Mainos Pörhö Rovaniemi

Omiin tar­pei­siin sopiva vaih­to­au­to saa arjen rul­laa­maan pa­rem­min – ”Jo­kai­sen arki ja tarve on eri­lai­nen”

07.06.2023 06:00
Panostukset paikalliseen hyvinvointiin näkyvät arjen hetkissä – ”Tuellamme nuoret Palanderit ja Poutiaiset pääsevät harjoittelemaan tulevaisuudessakin”
Mainos Pörhö Rovaniemi

Pa­nos­tuk­set pai­kal­li­seen hy­vin­voin­tiin näkyvät arjen het­kis­sä – ”Tuel­lam­me nuoret Pa­lan­de­rit ja Pou­tiai­set pää­se­vät har­joit­te­le­maan tu­le­vai­suu­des­sa­kin”

08.01.2022 06:00
Naisasiakas ei ole enää harvinaisuus autokaupassa – ”Asiakaskunta, joka tietää mitä autoltaan haluaa”
Mainos Pörhö Rovaniemi

Nais­asia­kas ei ole enää har­vi­nai­suus au­to­kau­pas­sa – ”A­sia­kas­kun­ta, joka tietää mitä au­tol­taan haluaa”

18.12.2021 06:00
”Jokaisella vaihtoautolla on tarinansa” – Automyyjä on monenlaisten kohtaloiden silminnäkijä
Mainos Pörhö Rovaniemi

”Jo­kai­sel­la vaih­to­au­tol­la on ta­ri­nan­sa” – Au­to­myy­jä on mo­nen­lais­ten koh­ta­loi­den sil­min­nä­ki­jä

20.11.2021 06:00
Myyjän työ ei lopu kättelyyn – ”Jos luottamus on syvää, se kantaa jopa isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle”
Mainos Pörhö Rovaniemi

Myyjän työ ei lopu kät­te­lyyn – ”Jos luot­ta­mus on syvää, se kantaa jopa isältä pojalle ja äidiltä tyt­tä­rel­le”

23.10.2021 06:00
Murretaan myytit – miten sähköauto toimii Lapin talvessa?
Mainos Pörhö Rovaniemi

Mur­re­taan myytit – miten säh­kö­au­to toimii Lapin tal­ves­sa?

18.09.2021 06:00
Onko ekologisuus kirjattu yrityksesi arvoihin? – ”Sähköauto työsuhdeautona on konkreettinen teko, ei vain sanahelinää”
Mainos Pörhö Rovaniemi

Onko eko­lo­gi­suus kir­jat­tu yri­tyk­se­si ar­voi­hin? – ”Säh­köau­to työ­suh­de­au­to­na on konk­reet­ti­nen teko, ei vain sa­na­he­li­nää”

21.08.2021 06:00
Mitä yhteistä on hotellin conciergella ja automyyjällä?
Mainos Pörhö Rovaniemi

Mitä yh­teis­tä on ho­tel­lin con­cier­gel­la ja au­to­myy­jäl­lä?

24.07.2021 06:00
Valmiina muutokseen, jota ei enää mikään pysäytä – ”Kun bensalenkkarini ja auton moottorin pehmeät pörinät lakkasivat kiinnostamasta”
Mainos Pörhö Rovaniemi

Val­mii­na muu­tok­seen, jota ei enää mikään pysäytä – ”Kun ben­sa­lenk­ka­ri­ni ja auton moot­to­rin pehmeät pörinät lak­ka­si­vat kiin­nos­ta­mas­ta”

19.06.2021 06:00
Kun on enemmän yritystä
Mainos Pörhö Rovaniemi

Kun on enemmän yri­tys­tä

03.06.2021 10:17
Suomen kirkkainta kärkeä – Pörhö valittiin jo toistamiseen parhaimmaksi vaihtoautoliikkeeksi
Mainos Pörhö Rovaniemi

Suomen kirk­kain­ta kärkeä – Pörhö va­lit­tiin jo tois­ta­mi­seen par­haim­mak­si vaih­to­au­to­liik­keek­si

23.10.2020 06:00
”Se ei ole vain auto, se on elämän mittainen kumppanuus” – Jukan matkassa autokaupoille
Mainos Pörhö Rovaniemi

”Se ei ole vain auto, se on elämän mit­tai­nen kump­pa­nuus” – Jukan mat­kas­sa au­to­kau­poil­le

06.10.2017 10:12
Auto, joka herättää omistamisen halua
Mainos Pörhö Rovaniemi

Auto, joka he­rät­tää omis­ta­mi­sen halua

24.09.2017 04:00