Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Piste Kollektiivi
Sallan ja Posion rajakylillä tavoitteena järjestää yhteistä toimintaa kyläläisten iloksi – Piste kollektiivin Kuninkaalliset juhlat keräsivät salin täyteen katsojia

Sallan ja Posion ra­ja­ky­lil­lä ta­voit­tee­na jär­jes­tää yh­teis­tä toi­min­taa ky­lä­läis­ten iloksi – Piste kol­lek­tii­vin Ku­nin­kaal­li­set juhlat ke­rä­si­vät salin täyteen kat­so­jia

16.07.2023 16:00
Tilaajille
Synnytystä seuraava vuoristorata – Nykysirkusesitys sukeltaa biologisen vanhemmuuden kehokokemukseen

Syn­ny­tys­tä seu­raa­va vuo­ris­to­ra­ta – ­Ny­ky­sir­ku­se­si­tys su­kel­taa bio­lo­gi­sen van­hem­muu­den ke­ho­ko­ke­muk­seen

20.01.2023 09:56
Tilaajille
Yhteistyö vauhdittaa teosten kehittelyä – Piste Kollektiivilla tekeillä sooloesityksiä ja videotaidetta

Yh­teis­työ vauh­dit­taa teosten ke­hit­te­lyä – Piste Kol­lek­tii­vil­la te­keil­lä soo­lo­esi­tyk­siä ja vi­deo­tai­det­ta

27.11.2022 15:40
Tilaajille
Sallan kunnan ja Piste Kollektiiviin hankeyhteistyössä halutaan tarjota taidekokemuksia ikäihmisille

Sallan kunnan ja Piste Kol­lek­tii­viin han­ke­yh­teis­työs­sä ha­lu­taan tarjota tai­de­ko­ke­muk­sia ikä­ih­mi­sil­le

04.05.2022 17:43
Tilaajille
SideBySide -konseptilla tehoa taiteen tuottamiseen

Si­de­By­Si­de -kon­sep­til­la tehoa taiteen tuot­ta­mi­seen

30.01.2022 15:18
Tilaajille
Lajikokeiluja koulupäivään –  Taidevaunu kiertää Rovaniemen peruskouluissa tarjoamassa elämyksiä jongleerauksesta lumenveistoon

La­ji­ko­kei­lu­ja kou­lu­päi­vään –  Tai­de­vau­nu kiertää Ro­va­nie­men pe­rus­kou­luis­sa tar­joa­mas­sa elä­myk­siä jong­lee­rauk­ses­ta lu­men­veis­toon

11.08.2021 14:08
Rovaniemellä järjestetään elokuussa lasten taideleiri

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään elo­kuus­sa lasten tai­de­lei­ri

14.07.2021 10:51
Tilaajille
Arvostelu: Piste Kollektiivin esitys on lapsuusmuistojen vuoropuhelua

Ar­vos­te­lu: Piste Kol­lek­tii­vin esitys on lap­suus­muis­to­jen vuo­ro­pu­he­lua

19.03.2021 18:54
Tilaajille
Arvostelu: Runon, valon ja tanssin taidejamit

Ar­vos­te­lu: Runon, valon ja tanssin tai­de­ja­mit

15.12.2020 08:16
Tilaajille
Riikka Vuorenmaa hämmästeli liikenneympyrää, joka syntyi keskelle suomaisemaa: Mitä tapahtuu Korkalovaaran länsilaidalla?

Riikka Vuo­ren­maa häm­mäs­te­li lii­ken­neym­py­rää, joka syntyi kes­kel­le suo­mai­se­maa: Mitä ta­pah­tuu Kor­ka­lo­vaa­ran län­si­lai­dal­la?

19.07.2020 17:00 1
Tilaajille