Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pikavipit
Sotkin talouteni, mutta avasin onneksi suuni – puhumattomuus voi pahentaa velkahäpeää
Kolumni

Sotkin ta­lou­te­ni, mutta avasin onneksi suuni – ­pu­hu­mat­to­muus voi pa­hen­taa vel­ka­hä­peää

23.07.2022 06:00 1
Tilaajille
Mies nosti pikavippejä vanhempiensa tiedoilla yli 69 000 euron edestä – käräjäoikeus tuomitsi törkeästä petoksesta ehdolliseen vankeuteen

Mies nosti pi­ka­vip­pe­jä van­hem­pien­sa tie­doil­la yli 69 000 euron edestä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen

19.10.2021 21:08
Tilaajille
Äiti otti kehitysvammaisen tyttärensä nimissä pikavippejä ja käytti tämän eläkevaroja omiin tarkoituksiinsa – Oulun käräjäoikeus tuomitsi lähes 27 000 euron korvauksiin

Äiti otti ke­hi­tys­vam­mai­sen tyt­tä­ren­sä nimissä pi­ka­vip­pe­jä ja käytti tämän elä­ke­va­ro­ja omiin tar­koi­tuk­siin­sa – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si lähes 27 000 euron kor­vauk­siin

16.04.2021 11:08
Tilaajille
Kilpailuvirasto: Sopu mahdollinen myös toisen pikavippifirman kanssa – ryhmäkannetta ei ole nostettu Suomessa vielä kertaakaan

Kil­pai­lu­vi­ras­to: Sopu mah­dol­li­nen myös toisen pi­ka­vip­pi­fir­man kanssa – ryh­mä­kan­net­ta ei ole nos­tet­tu Suo­mes­sa vielä ker­taa­kaan

13.02.2021 06:30
Tilaajille
Vippikierteeseen joutuneesta Pekka Parkkosesta tuntui, että tuntemattomatkin syyllistivät häntä epäonnistumisesta – nyt hän jakaa puolisonsa kanssa tarinansa, jotta samassa tilanteessa olevat rohkaistuisivat hakemaan apua

Vip­pi­kier­tee­seen jou­tu­nees­ta Pekka Park­ko­ses­ta tuntui, että tun­te­mat­to­mat­kin syyl­lis­ti­vät häntä epä­on­nis­tu­mi­ses­ta – nyt hän jakaa puo­li­son­sa kanssa ta­ri­nan­sa, jotta samassa ti­lan­tees­sa olevat roh­kais­tui­si­vat ha­ke­maan apua

17.11.2020 08:56
Tilaajille
Suomen ensimmäinen ryhmäkanne näyttää epätodennäköiseltä, mutta yhden pikavippiyhtiön osalta se voi vielä toteutua – Luoton vuosikorko oli yli 300 prosenttia

Suomen en­sim­mäi­nen ryh­mä­kan­ne näyttää epä­to­den­nä­köi­sel­tä, mutta yhden pi­ka­vip­pi­yh­tiön osalta se voi vielä to­teu­tua – Luoton vuo­si­kor­ko oli yli 300 pro­sent­tia

12.10.2020 14:50
Korona ei vielä näy maksuhäiriöiden kasvuna – Asiakastieto: ''Pikavippien korkokaton alennuksella on kääntöpuolensa, joka näkyy syksyllä''

Korona ei vielä näy mak­su­häi­riöi­den kasvuna – Asia­kas­tie­to: ''Pi­ka­vip­pien kor­ko­ka­ton alen­nuk­sel­la on kään­tö­puo­len­sa, joka näkyy syk­syl­lä''

02.07.2020 08:33
Pikavippien todellinen vuosikorko olikin kuluttajille yli 300 prosenttia, ja riitaprosessin neuvottelu on kesken – Historiallinen ryhmäkanne voi yhä toteutua

Pi­ka­vip­pien to­del­li­nen vuo­si­kor­ko olikin ku­lut­ta­jil­le yli 300 pro­sent­tia, ja rii­ta­pro­ses­sin neu­vot­te­lu on kesken – His­to­rial­li­nen ryh­mä­kan­ne voi yhä to­teu­tua

26.05.2020 06:00
Pikavippien korkokatto aiotaan laskea väliaikaisesti 10 prosenttiin ja niiden suoramarkkinointi kieltää

Pi­ka­vip­pien kor­ko­kat­to aiotaan laskea vä­li­ai­kai­ses­ti 10 pro­sent­tiin ja niiden suo­ra­mark­ki­noin­ti kieltää

03.04.2020 11:48
Kun äiti pelasi ja vippasi, tytär ajautui osamaksusopimusten kierteeseen – "Koin velvollisuudekseni auttaa ja tukea"

Kun äiti pelasi ja vip­pa­si, tytär ajautui osa­mak­su­so­pi­mus­ten kier­tee­seen – "Koin vel­vol­li­suu­dek­se­ni auttaa ja tukea"

16.03.2020 07:00
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies harkitsee ryhmäkanteen nostamista kahta pikavippiyritystä vastaan – ryhmäkanteen nostaminen vaatii riittävän suuren määrän luoton ottaneita

Ku­lut­ta­ja-asia­mies har­kit­see ryh­mä­kan­teen nos­ta­mis­ta kahta pi­ka­vip­pi­yri­tys­tä vastaan – ryh­mä­kan­teen nos­ta­mi­nen vaatii riit­tä­vän suuren määrän luoton ot­ta­nei­ta

23.10.2019 10:26

Lainaa ha­kies­sa syytä miettiä omaa mak­su­ky­kyä

08.10.2019 07:50
Tilaajille