Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Ku­lut­ta­ja-asia­mies har­kit­see ryh­mä­kan­teen nos­ta­mis­ta kahta pi­ka­vip­pi­yri­tys­tä vastaan – ryh­mä­kan­teen nos­ta­mi­nen vaatii riit­tä­vän suuren määrän luoton ot­ta­nei­ta

Ryhmäkannetta koskevissa luotoissa luottokustannukset ovat kuluttaja-asiamiehen mukaan "kohtuuttomat".

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen harkitsee ryhmäkannetta kahta pikavippiyritystä vastaan. Arkistokuva.
Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen harkitsee ryhmäkannetta kahta pikavippiyritystä vastaan. Arkistokuva.
Kuva: Nina Kaverinen

Kuluttaja-asiamies harkitsee nostavansa ryhmäkanteet J.W.-Yhtiöt Oy:n ja Euro24 Finance Oy:n myöntämistä luotoista.

Kyseessä on J.W.-Yhtiöt Oy:n myöntämä 2 000 euron Suomilimiitti-titiluotto, joka on myönnetty vuoden 2016 heinäkuun ja vuoden 2019 marraskuun välillä sekä Euro24 Finance Oy:n myöntämä 2 000 euron tililuotto, joka on myönnetty vuoden 2016 toukokuun ja vuoden 2019 toukokuun välillä.

Kuluttaja-asiamiehen tiedotteen mukaan kyseisissä luotoissa luottokustannukset ovat "kohtuuttomat". Kuluttajille on myös annettu luottojen kustannuksista puutteellisia ja ristiriitaisia tietoja. Luotoissa on ollut myös virheellistä tietoa.

Kuluttaja-asiamies vaatii ryhmäkanteissa ensisijaisesti, että tililuottosopimusten luottokustannuksia koskevat sopimusehdot mitätöidään kokonaan. Tällöin kuluttajien tarvitsisi maksaa takaisin vain nostamansa pääoma.

Jos sopimusehtoja ei todettaisi mitättömiksi, ryhmäkanteessa vaadittaisiin, että kuluttajien ei tarvitse maksaa luotosta luottokustannuksina enempää kuin 50 prosentin todellista vuosikorkoa vastaava määrä. Tämä merkitsisi kuluttajille luoton nostoista ja maksuista riippuen useiden satojen eurojen vähennystä luottokustannuksiin.

Riittävän suuri joukko vaaditaan

1. syyskuuta tuli voimaan luottojen korkokattosääntely. Ryhmäkannetta koskevat luotot on otettu ennen korkokattosääntelyn voimaantuloa.

Ryhmäkanteella kuluttaja-asiamies haluaa tiedotteen mukaan tarjota kannetta koskevia luottoa ottaneille mahdollisuuden vaatia luottokustannusten alentamista

Ryhmäkanteen nostaminen edellyttää, että siinä on mukana riittävän suuri joukko kuluttajia. Tällä hetkellä kuluttaja-asiamies etsii kuluttajia, jotka ovat ottaneet ryhmäkannetta koskevia luottoja.

Ennakkoilmoittautuminen on tärkeää, koska siinä selviää, saadaanko kanteisiin mukaan riittävän suuri kuluttajaryhmä. Ennakkoilmoittautumisen voi tehdä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) verkkosivuilla tai täyttämällä lomake ja palauttamalla se sähköpostitse KKV:lle.

Ryhmäkanteisiin ennakkoilmoittautuminen on voimassa 22. marraskuuta asti.

Ryhmäkanteena voidaan ajaa vain sellaisten velallisten esittämiä vaatimuksia, joissa jokaisen luotto on otettu samalta luotonantajalta keskenään samanlaisilla ehdoilla.

Kohtuuttoman kalliita luottoja ovat myöntäneet kymmenet muutkin yritykset kuin J.W -Yhtiöt ja Euro24 Finance. Monilla niistä luottoehdot eivät aina ole samat kaikille kuluttajille.