Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­koe­ro­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kuluttaja-asiamies
Kodinturvapalveluita tarjoava Verisure markkinaoikeuteen kohtuuttomasta irtisanomisehdosta

Ko­din­tur­va­pal­ve­lui­ta tar­joa­va Ve­ri­su­re mark­ki­na­oi­keu­teen koh­tuut­to­mas­ta ir­ti­sa­no­mis­eh­dos­ta

23.02.2024 15:12
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies jyrähti Gigantille: Kauppa on vältellyt vastuitaan eikä asiakaspalvelu pelaa

Ku­lut­ta­ja-asia­mies jyrähti Gi­gan­til­le: Kauppa on väl­tel­lyt vas­tui­taan eikä asia­kas­pal­ve­lu pelaa

07.10.2023 14:36 3
Kaksi Lapissa toimivaa valokuituyritystä sai huomautuksen – rakentamisajankohdan epämääräisyys ja sopimuksen purkukulut herättivät huomiota

Kaksi Lapissa toi­mi­vaa va­lo­kui­tu­yri­tys­tä sai huo­mau­tuk­sen – ra­ken­ta­mis­ajan­koh­dan epä­mää­räi­syys ja so­pi­muk­sen pur­ku­ku­lut he­rät­ti­vät huo­mio­ta

07.06.2023 16:59 5
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies puuttui urheiluarpojen harhaanjohtavaan ja kuluttajansuojalain vastaiseen puhelinmyyntiin

Ku­lut­ta­ja-asia­mies puuttui ur­hei­lu­ar­po­jen har­haan­joh­ta­vaan ja ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain vas­tai­seen pu­he­lin­myyn­tiin

02.09.2022 09:42 2
Kuluttaja-asiamies esittää miljoonan euron seuraamusmaksua Maskun Kalustetalolle – johtaa markkinoinnissaan kuluttajia harhaan

Ku­lut­ta­ja-asia­mies esittää mil­joo­nan euron seu­raa­mus­mak­sua Maskun Ka­lus­te­ta­lol­le – johtaa mark­ki­noin­nis­saan ku­lut­ta­jia harhaan

05.07.2022 10:13 9
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies harkitsee ryhmäkanteen nostamista kahta pikavippiyritystä vastaan – ryhmäkanteen nostaminen vaatii riittävän suuren määrän luoton ottaneita

Ku­lut­ta­ja-asia­mies har­kit­see ryh­mä­kan­teen nos­ta­mis­ta kahta pi­ka­vip­pi­yri­tys­tä vastaan – ryh­mä­kan­teen nos­ta­mi­nen vaatii riit­tä­vän suuren määrän luoton ot­ta­nei­ta

23.10.2019 10:26
Professori: Ryhmäkannetta pitäisi vihdoin kokeilla käytännössä – Toinen asiantuntija perää keskustelua, onko ryhmäkanteiden nostaminen tehty liian vaikeaksi

Pro­fes­so­ri: Ryh­mä­kan­net­ta pitäisi vihdoin ko­keil­la käy­tän­nös­sä – Toinen asian­tun­ti­ja perää kes­kus­te­lua, onko ryh­mä­kan­tei­den nos­ta­mi­nen tehty liian vai­keak­si

22.10.2019 16:21