Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Ku­lut­ta­ja-asia­mies jyrähti Gi­gan­til­le: Kauppa on väl­tel­lyt vas­tui­taan eikä asia­kas­pal­ve­lu pelaa

Kuluttaja-asiamies on antanut huomautuksen kauppaketju Gigantille sen reklamaatiokäytännöistä sekä asiakaspalvelun toimivuudesta.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tiedotteessa kerrotaan viraston saaneen runsaasti yhteydenottoja Gigantin asiakkailta, jotka ovat yrittäneet selvittää virhetilannetta kaupan kanssa.

Tiedotteessa kerrotaan, että Gigantti on virheellisesti ilmaissut asiakkaille, että virheestä tulee olla yhteydessä valmistajaan tai esimerkiksi maahantuojaan. Oikeasti myyjä on vastuussa myymistään tuotteista ja niiden virhetilanteiden selvittämisestä sekä korvaamisesta.

KKV:n saamista yhteydenotoista ilmeni myös, että Gigantin asiakaspalvelu on ollut vaikeaa tavoittaa ja vastaamisessa on ollut viiveitä. Tämäkin on kuluttajasuojalain vastaista.

KKV otti kantaa myös Gigantin vakiintuneesti kieltää vastuunsa tuotteesta takuuajan päätyttyä. Kuluttajasuojalaki ei tunnista tällaista virhevastuun takarajaa.

Giganttia toruttiin myös siitä, että se on korvannut reklamaatiotilanteissa asiakkaan tuotteen lahjakortilla rahapalautuksen sijaan, vaikka asiakas on toivonut toisin. Kuitenkin kuluttajalla on lain mukaan oikeus saada hyvitys virheestä tai viivästyksestä, tai palautus aiheettomasta veloituksesta aina ensisijaisesti rahana.

Tiedotteessa kerrotaan, että Gigantti on sitoutunut korjaamaan toimintatapansa ja asiakaspalvelun puutteet KKV:n esittämällä tavalla.