kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Puhelinmyynti
Oululainen Arto Isokoski kehitti sovelluksen, joka estää huijareiden ja puhelinmyyjien numerot automaattisesti

Ou­lu­lai­nen Arto Iso­kos­ki kehitti so­vel­luk­sen, joka estää hui­ja­rei­den ja pu­he­lin­myy­jien numerot au­to­maat­ti­ses­ti

19.09.2023 09:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­ten "lail­li­set" ryös­tä­jät

10.08.2023 05:00
Puhelinmyynnin epäselvyydet jatkuvat lakimuutoksesta huolimatta, Kilpailu- ja kuluttajavirastoon paljon yhteydenottoja – harhaanjohtavaa myyntitapaa näyttäytyy edelleen

Pu­he­lin­myyn­nin epä­sel­vyy­det jat­ku­vat la­ki­muu­tok­ses­ta huo­li­mat­ta, Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­toon paljon yh­tey­den­ot­to­ja – har­haan­joh­ta­vaa myyn­ti­ta­paa näyt­täy­tyy edel­leen

22.04.2023 16:30 1
Tervolalainen 30-vuotias Mimma Vuokila on parjattu puhelinmyyjä – "Tällä työllä elää ihan hyvin ja äkäisen asiakkaan kesyttää omalla hyvällä mielellä"

Ter­vo­la­lai­nen 30-vuo­tias Mimma Vuokila on par­jat­tu pu­he­lin­myy­jä – "Tällä työllä elää ihan hyvin ja äkäisen asiak­kaan ke­syt­tää omalla hyvällä mie­lel­lä"

27.12.2022 13:17 7
Tilaajille
Puhelinmyyntiin merkittävä muutos: jatkossa tarjous on aina vahvistettava kirjallisesti – "Sääntöjen tiukentaminen on erittäin tervetullutta"

Pu­he­lin­myyn­tiin mer­kit­tä­vä muutos: jat­kos­sa tarjous on aina vah­vis­tet­ta­va kir­jal­li­ses­ti – "Sään­tö­jen tiu­ken­ta­mi­nen on erit­täin ter­ve­tul­lut­ta"

05.12.2022 10:10 8
Tilaajille
Kuluttaja-asiamies puuttui urheiluarpojen harhaanjohtavaan ja kuluttajansuojalain vastaiseen puhelinmyyntiin

Ku­lut­ta­ja-asia­mies puuttui ur­hei­lu­ar­po­jen har­haan­joh­ta­vaan ja ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain vas­tai­seen pu­he­lin­myyn­tiin

02.09.2022 09:42 2
Ilmaisia lounaita ei ole, mutta entä kahvia?
Kolumni

Il­mai­sia lou­nai­ta ei ole, mutta entä kahvia?

01.07.2021 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Soita minulle, lehtimyyjä, tarvitsen uusia veitsiä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Soita mi­nul­le, leh­ti­myy­jä, tar­vit­sen uusia veitsiä

28.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Iäkkäälle isälleni myytiin aurinkopaneelit, joita hän ei tarvitse
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Iäk­kääl­le isäl­le­ni myytiin au­rin­ko­pa­nee­lit, joita hän ei tar­vit­se

26.02.2020 08:51
Tilaajille
IS: Elisan puhelinmyyjät valehtelivat asiakkaille – Yhtiön käsityksen mukaan käytäntö oli pesiytynyt tytäryhtiön Enia Oy:n Pohjois-Suomen myyntiyksikköön

IS: Elisan pu­he­lin­myy­jät va­leh­te­li­vat asiak­kail­le – Yhtiön kä­si­tyk­sen mukaan käy­tän­tö oli pe­siy­ty­nyt ty­tär­yh­tiön Enia Oy:n Poh­jois-Suo­men myyn­ti­yk­sik­köön

18.01.2020 10:55
Tilaajille
Lukijalta: Kuka suojelee ikäihmisiä puhelinmyyjiltä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuka suo­je­lee ikä­ih­mi­siä pu­he­lin­myy­jil­tä?

24.11.2019 10:35
Tilaajille