Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Peltipailakka-podcast
Peltipailakka-podcast osa 2:  Matkailu, näin alkoivat Lapin matkailun kelkkasafarit

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast osa 2: Mat­kai­lu, näin al­koi­vat Lapin mat­kai­lun kelk­ka­sa­fa­rit

25.09.2023 09:32 1
Peltipailakka-podcast: Moottorikelkkailun turvallisuus ja turvattomuus – Suurin osa onnettomuuksista on suhteellisen lieviä

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast: Moot­to­ri­kelk­kai­lun tur­val­li­suus ja tur­vat­to­muus – Suurin osa on­net­to­muuk­sis­ta on suh­teel­li­sen lieviä

25.09.2023 10:59 1
Peltipailakka-podcast: Maakuntamatkalla tapaamassa lappilaisia kulttuuripersoonia –  Reissussa vastaan tuli myös aito Lynx 250 GL

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast: Maa­kun­ta­mat­kal­la ta­paa­mas­sa lap­pi­lai­sia kult­tuu­ri­per­soo­nia – Reis­sus­sa vastaan tuli myös aito Lynx 250 GL

25.09.2023 10:42 1
Peltipailakka-podcast: Rovaniemeläiset Tanja Koivumaa ja Tuire Salmela harrastavat freeride-kelkkailua, mutta viihtyvät myös reiteillä

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast: Ro­va­nie­me­läi­set Tanja Koi­vu­maa ja Tuire Salmela har­ras­ta­vat free­ri­de-kelk­kai­lua, mutta viih­ty­vät myös rei­teil­lä

25.09.2023 10:38 4
Peltipailakka-podcast: Kelkkailu elämäntapana – Saarenkyläläinen Ville Ylianttila huoltaa ja korjaa kelkkansa pitkälle itse

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast: Kelk­kai­lu elä­män­ta­pa­na – Saa­ren­ky­lä­läi­nen Ville Yliant­ti­la huoltaa ja korjaa kelk­kan­sa pit­käl­le itse

25.09.2023 10:34
Peltipailakka-podcast: Poronhoitaja ajaa kelkalla jopa 15 000 kilometriä vuodessa, silloin työvälineen ominaisuudet eivät ole yhdentekeviä

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast: Po­ron­hoi­ta­ja ajaa kel­kal­la jopa 15 000 ki­lo­met­riä vuo­des­sa, silloin työ­vä­li­neen omi­nai­suu­det eivät ole yh­den­te­ke­viä

25.09.2023 09:58
Peltipailakka-podcast osa 4: Mitä sähkökelkka on syönyt ja mihin sitä voi oikeasti käyttää?

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast osa 4: Mitä säh­kö­kelk­ka on syönyt ja mihin sitä voi oi­keas­ti käyt­tää?

25.09.2023 09:50
Peltipailakka-podcast osa 3: Kilpakelkkailu, houkutteleeko kilpakelkkailijoita pelkästään vauhti vai myös esimerkiksi luonto?

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast osa 3: Kil­pa­kelk­kai­lu, hou­kut­te­lee­ko kil­pa­kelk­kai­li­joi­ta pel­käs­tään vauhti vai myös esi­mer­kik­si luonto?

25.09.2023 09:44
Peltipailakka-podcast – Millainen laite moottorikelkka on ja miksi se on olemassa?

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast – Mil­lai­nen laite moot­to­ri­kelk­ka on ja miksi se on ole­mas­sa?

25.09.2023 09:21
Uusi podcast-sarja moottorikelkkailusta alkaa Lapin Kansassa keskiviikkona: Peltipailakka-podcast vie kuulijan kelkkailemisen tekniikkaan, vapaa-aikaan ja historiaan

Uusi pod­cast-sar­ja moot­to­ri­kelk­kai­lus­ta alkaa Lapin Kan­sas­sa kes­ki­viik­ko­na: Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast vie kuu­li­jan kelk­kai­le­mi­sen tek­niik­kaan, va­paa-ai­kaan ja his­to­riaan

02.03.2021 11:27 2