Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Pelot
Malminetsintä ei uhkaa Rovaniemen matkailumainetta, eikä huoleen ole muutenkaan mitään syytä
Pääkirjoitus

Mal­min­et­sin­tä ei uhkaa Ro­va­nie­men mat­kai­lu­mai­net­ta, eikä huoleen ole muu­ten­kaan mitään syytä

29.09.2021 05:00 6
Tilaajille
Ihan kauhea fomo
Kolumni

Ihan kauhea fomo

17.09.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Vaelletaan rohkeasti pimeydessä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Vael­le­taan roh­keas­ti pi­mey­des­sä

21.08.2021 06:20
Tilaajille
Päiväkirja: Myyriä on vain vähän, ja se on alkukesän paras uutinen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Myyriä on vain vähän, ja se on al­ku­ke­sän paras uutinen

19.06.2021 05:30
Tilaajille
Päiväkirja: Korkealle kiipeäminen pelottaa, eikä tunteessa ole mitään järkeä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kor­keal­le kii­peä­mi­nen pe­lot­taa, eikä tun­tees­sa ole mitään järkeä

11.06.2021 07:00
Tilaajille
Terveiset Lainaanrannasta: Ehkä taivas ei putoakaan niskaan
Kolumni

Ter­vei­set Lai­naan­ran­nas­ta: Ehkä taivas ei pu­toa­kaan niskaan

27.05.2020 15:32
Rovaniemeläisen Saara Koikkalaisen äiti vahtasi, murehti ja pelkäsi kaikkea ja hänelle jokainen yskäisy oli mahdollinen keuhkotauti – Miksi pelko tuntuu vatsassa?

Ro­va­nie­me­läi­sen Saara Koik­ka­lai­sen äiti vah­ta­si, murehti ja pelkäsi kaikkea ja hänelle jo­kai­nen yskäisy oli mah­dol­li­nen keuh­ko­tau­ti – Miksi pelko tuntuu vat­sas­sa?

01.05.2020 08:00
Tilaajille
Päiväkirja: Maailmassa on paljon muutakin kuin koronavirus – pelkäämisen sijaan keskity siihen, mikä elämässäsi tuo iloa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Maail­mas­sa on paljon muu­ta­kin kuin ko­ro­na­vi­rus – pel­kää­mi­sen sijaan keskity siihen, mikä elä­mäs­sä­si tuo iloa

14.03.2020 06:00
Tilaajille
Hammashoitopelon voi saada kuriin virtuaalisella rannalla tai meren alla – professori neuvoo kertomaan pelosta hammaslääkärille: "Täytyy pitää puolensa"

Ham­mas­hoi­to­pe­lon voi saada kuriin vir­tuaa­li­sel­la ran­nal­la tai meren alla – pro­fes­so­ri neuvoo ker­to­maan pelosta ham­mas­lää­kä­ril­le: "Täytyy pitää puo­len­sa"

07.11.2019 17:14
Olisiko teillä hetki aikaa puhua peloista?
Kolumni

Olisiko teillä hetki aikaa puhua pe­lois­ta?

25.10.2019 06:45
Kuuntele Vasan podcast: Kalvavia kokemuksia ja hyytäviä kummitustarinoita

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kal­va­via ko­ke­muk­sia ja hyy­tä­viä kum­mi­tus­ta­ri­noi­ta

24.10.2019 18:22