Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Övertorneån kunta
Pilvi Ryökkynen Koulutus Nordin uudeksi rehtoriksi – takana jo 20 vuotta saman työnantajan palveluksessa

Pilvi Ryök­ky­nen Kou­lu­tus Nordin uudeksi reh­to­rik­si – ­ta­ka­na jo 20 vuotta saman työn­an­ta­jan pal­ve­luk­ses­sa

29.01.2024 17:22
Tilaajille
Kevättulvan yllätyksistä yritetään oppia – Tornion Näränperän tulvapenkereen lupa on kunnossa, kunhan rakennusrahat saadaan Ruotsin valtiolta

Ke­vät­tul­van yl­lä­tyk­sis­tä yri­te­tään oppia – Tornion Nä­rän­pe­rän tul­va­pen­ke­reen lupa on kun­nos­sa, kunhan ra­ken­nus­ra­hat saadaan Ruotsin val­tiol­ta

23.11.2023 19:30
Tilaajille

Opet­ta­jiin koh­dis­tet­tiin uhkaus Ruotsin Ma­ta­ren­gis­sa – koulun ovet pi­de­tään lu­kit­tui­na tämän viikon

24.10.2023 17:18
Tilaajille
Hietaniemen kirkkopalo jää arvoitukseksi – poliisin mukaan syttymissyytä on mahdoton saada selville

Hie­ta­nie­men kirk­ko­pa­lo jää ar­voi­tuk­sek­si – po­lii­sin mukaan syt­ty­mis­syy­tä on mah­do­ton saada sel­vil­le

05.10.2023 12:08 2
Tilaajille
Hietaniemen kirkon mukana tuhoutui arvokasta historiaa – tuhkaksi paloi muun muassa Ruotsin vanhimmat toiminnassa olevat urut

Hie­ta­nie­men kirkon mukana tu­hou­tui ar­vo­kas­ta his­to­riaa – tuh­kak­si paloi muun muassa Ruotsin van­him­mat toi­min­nas­sa olevat urut

27.09.2023 17:21 1
Tilaajille
Hietaniemen puukirkko paloi kivijalkaan asti, rikosepäilyt haudattiin – lohduton hiillos veti paikalliset apeiksi

Hie­ta­nie­men puu­kirk­ko paloi ki­vi­jal­kaan asti, ri­kos­epäi­lyt hau­dat­tiin – loh­du­ton hiillos veti pai­kal­li­set apeiksi

26.09.2023 17:30 5
Tilaajille
SVT: Ruotsin Ylitorniolla kadonnut 75-vuotias nainen on löydetty hyvässä kunnossa

SVT: Ruotsin Yli­tor­niol­la ka­don­nut 75-vuo­tias nainen on löy­det­ty hyvässä kun­nos­sa

30.07.2023 11:04 2
Tilaajille
SVT: Ruotsin Ylitorniolla etsitään kadonnutta 75-vuotiasta naista

SVT: Ruotsin Yli­tor­niol­la et­si­tään ka­don­nut­ta 75-vuo­tias­ta naista

29.07.2023 11:18
Tilaajille
Keskiviikkona alkava Väyläfestivaali tuo kulttuuria Tornionlaaksoon

Kes­ki­viik­ko­na alkava Väy­lä­fes­ti­vaa­li tuo kult­tuu­ria Tor­nion­laak­soon

28.06.2023 09:13
Tilaajille
Joki tulvi sisään Lukaksen mökkiin – kesäkauden valmistelut vaihtuivat kastuneiden mökkien purkutöihin  Övertorneålla

Joki tulvi sisään Lu­kak­sen mökkiin – ke­sä­kau­den val­mis­te­lut vaih­tui­vat kas­tu­nei­den mökkien pur­ku­töi­hin Över­tor­neål­la

08.06.2023 20:30 3
Tilaajille
Pohjoismaiden neuvosto keskustelee viikonloppuna ammatillisesta koulutuksesta Haaparannalla

Poh­jois­mai­den neu­vos­to kes­kus­te­lee vii­kon­lop­pu­na am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta Haa­pa­ran­nal­la

24.03.2023 13:08
Tilaajille
Iäkäs mies kuoli Övertorneån länsipuolella sattuneessa autokolarissa

Iäkäs mies kuoli Över­tor­neån län­si­puo­lel­la sat­tu­nees­sa au­to­ko­la­ris­sa

03.11.2022 13:48
Tilaajille
Övertorneån kunta ryhtyy jakamaan ilmaisia kuukautissuojia koululaisille, Helsinki aloittaa elokuussa pilotoinnin ensimmäisenä Suomessa – "Tämä on askel kohti tasa-arvoisempaa arkea"

Över­tor­neån kunta ryhtyy ja­ka­maan il­mai­sia kuu­kau­tis­suo­jia kou­lu­lai­sil­le, Hel­sin­ki aloit­taa elo­kuus­sa pi­lo­toin­nin en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa – "Tämä on askel kohti ta­sa-ar­voi­sem­paa arkea"

09.08.2022 20:43 1
Tilaajille
Mikä jakaa kuntien S-puolueet kahtia?
Kolumni

Mikä jakaa kuntien S-puo­lueet kahtia?

04.04.2022 06:00
Tilaajille
Koronatartunnat eivät hellitä Norrbottenissa – Viikkotartunnat hieman laskeneet, kun kaikkia sairastuneita ei enää testata

Ko­ro­na­tar­tun­nat eivät hellitä Norr­bot­te­nis­sa – Viik­ko­tar­tun­nat hieman las­ke­neet, kun kaikkia sai­ras­tu­nei­ta ei enää testata

07.02.2022 16:27 1
Tilaajille
Koronamäärät kasvoivat ennätyslukuihin Norrbottenissa – viikonloppuna tuli yli 1400 uutta tartuntaa

Ko­ro­na­mää­rät kas­voi­vat en­nä­tys­lu­kui­hin Norr­bot­te­nis­sa – vii­kon­lop­pu­na tuli yli 1400 uutta tar­tun­taa

31.01.2022 13:23 2
Tilaajille
Korona jyllää koko Norrbottenissa – tartuntamäärät jatkavat kasvuaan myös Tornionlaaksossa

Korona jyllää koko Norr­bot­te­nis­sa – tar­tun­ta­mää­rät jat­ka­vat kas­vuaan myös Tor­nion­laak­sos­sa

25.01.2022 12:16 3
Tilaajille
Koronarajoitusten nopeat muutokset rassaavat rajakauppaa – Kun rajan yli pääsee, tullaan joukolla hamstraamaan suosikkituotteita

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten nopeat muu­tok­set ras­saa­vat ra­ja­kaup­paa – Kun rajan yli pääsee, tullaan jou­kol­la hamst­raa­maan suo­sik­ki­tuot­tei­ta

12.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Koronatartunnat lisääntyivät 154 prosenttia Norrbottenissa – joulun jälkeen todettu yli 1 300 uutta tartuntaa

Ko­ro­na­tar­tun­nat li­sään­tyi­vät 154 pro­sent­tia Norr­bot­te­nis­sa – joulun jälkeen todettu yli 1 300 uutta tar­tun­taa

04.01.2022 11:55 2
Tilaajille
68 uutta koronatartuntaa Norrbottenissa - 84,7 prosenttia läänissä on saanut yhden koronarokotteen.

68 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Norr­bot­te­nis­sa - 84,7 pro­sent­tia lää­nis­sä on saanut yhden ko­ro­na­ro­kot­teen.

17.08.2021 19:32
Tilaajille