kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

New York
Heliövaara ja Danilina kolmannelle kierrokselle Yhdysvaltain avointen sekanelinpelissä – nelinpeli päättyi

He­liö­vaa­ra ja Da­ni­li­na kol­man­nel­le kier­rok­sel­le Yh­dys­val­tain avoin­ten se­ka­ne­lin­pe­lis­sä – ne­lin­pe­li päättyi

03.09.2023 09:43
Valokuvaaja Jaakko Heikkilä näkee yhtymäkohtia Harlemissa ja kotiseudussaan Tornionlaaksossa – Kuvissa näkyvät ihmiset ei kurjuus.

Va­lo­ku­vaa­ja Jaakko Heik­ki­lä näkee yh­ty­mä­koh­tia Har­le­mis­sa ja ko­ti­seu­dus­saan Tor­nion­laak­sos­sa – Kuvissa näkyvät ihmiset ei kur­juus.

25.08.2021 10:56
Tilaajille

New Yor­kis­sa vi­ran­omai­set estivät koronan vuoksi häät, joihin oli tulossa yli 10  000 vie­ras­ta

18.10.2020 11:46
Syyte: New Yorkissa poliisina työskennellyt mies välitti Kiinaan tietoja, Kiinan konsulaatti mukana juonessa

Syyte: New Yor­kis­sa po­lii­si­na työs­ken­nel­lyt mies välitti Kiinaan tie­to­ja, Kiinan kon­su­laat­ti mukana juo­nes­sa

22.09.2020 11:00
Emil Ruusuvuori haastaa New Yorkissa kesän harjoitusvastustajansa - 21-vuotias arvoturnausten debytantti eteni toiselle kierrokselle US Openissa viiden erän ottelun voitolla

Emil Ruu­su­vuo­ri haastaa New Yor­kis­sa kesän har­joi­tus­vas­tus­ta­jan­sa - 21-vuo­tias ar­vo­tur­naus­ten de­by­tant­ti eteni toi­sel­le kier­rok­sel­le US Ope­nis­sa viiden erän ottelun voi­tol­la

02.09.2020 13:29
Tilaajille
Rovaniemeläisestä voimistelijalupauksesta malliksi metropoleihin – Nyt 36-vuotias Rosa Nenonen on positiivisen psykologian kouluttaja ja kirjailija, joka haastaa pohtimaan merkityksellisyyttä uralla ja elämässä

Ro­va­nie­me­läi­ses­tä voi­mis­te­li­ja­lu­pauk­ses­ta mal­lik­si met­ro­po­lei­hin – Nyt 36-vuo­tias Rosa Nenonen on po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gian kou­lut­ta­ja ja kir­jai­li­ja, joka haastaa poh­ti­maan mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä uralla ja elä­mäs­sä

15.08.2020 07:00
Tilaajille

Ko­ro­na­pan­de­mia estää Ber­lii­nin ja New Yorkin mas­sa­ma­ra­to­nit

25.06.2020 08:38
Tilaajille
New Yorkin hoivakotien henkilökunnalle aletaan tehdä koronavirustesti kaksi kertaa viikossa

New Yorkin hoi­va­ko­tien hen­ki­lö­kun­nal­le aletaan tehdä ko­ro­na­vi­rus­tes­ti kaksi kertaa vii­kos­sa

11.05.2020 08:44
New Yorkissa enemmän todettuja koronatartuntoja kuin missään muualla

New Yor­kis­sa enemmän to­det­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja kuin missään muualla

10.04.2020 11:41
Kuoleman hiljainen kaupunki – New Yorkissa rekkoihin työnnetään kuolleita, liikkeet ovat kiinni ja lääkärit ihmettelevät tilannetta

Kuo­le­man hil­jai­nen kau­pun­ki – New Yor­kis­sa rek­koi­hin työn­ne­tään kuol­lei­ta, liik­keet ovat kiinni ja lää­kä­rit ih­met­te­le­vät ti­lan­net­ta

10.04.2020 08:21
New Yorkissa 9/11-uhriluvut ohitettu – Trumpin Valkoinen talo palasi alkavan koronan kovakorvaisuudesta normikaaokseen

New Yor­kis­sa 9/11-uh­ri­lu­vut ohi­tet­tu – Trumpin Val­koi­nen talo palasi alkavan koronan ko­va­kor­vai­suu­des­ta nor­mi­kaaok­seen

08.04.2020 11:23
Tilaajille
Pandemia teki Andrew Cuomosta poliittisen sankarin – rohkeimmat ehdottavat demokraattien presidenttiehdokkaan vaihtamista

Pan­de­mia teki Andrew Cuo­mos­ta po­liit­ti­sen san­ka­rin – roh­keim­mat eh­dot­ta­vat de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­eh­dok­kaan vaih­ta­mis­ta

06.04.2020 19:10
Tilaajille
Koronavirukseen kuoli Ranskassa yli 1 100 ihmistä vuorokauden aikana

Ko­ro­na­vi­ruk­seen kuoli Rans­kas­sa yli 1 100 ihmistä vuo­ro­kau­den aikana

03.04.2020 21:51
Puukottaja iski juutalaisen rabbin kotiin kesken hanukkajuhlan – ainakin viisi loukkaantui New Yorkin esikaupungissa

Puu­kot­ta­ja iski juu­ta­lai­sen rabbin kotiin kesken ha­nuk­ka­juh­lan – ainakin viisi louk­kaan­tui New Yorkin esi­kau­pun­gis­sa

29.12.2019 10:34