pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Mikkel Näkkäläjärvi
Sdp:n puoluesihteerinä toimiva Mikkel Näkkäläjärvi pyytää eroa Rovaniemen kaupunginvaltuustosta ajanpuutteen vuoksi – perhe pendelöi Rovaniemen ja Helsingin väliä

Sdp:n puo­lue­sih­tee­ri­nä toimiva Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi pyytää eroa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­tos­ta ajan­puut­teen vuoksi – perhe pen­de­löi Ro­va­nie­men ja Hel­sin­gin väliä

21.11.2023 11:57 3
Tilaajille
Pekka Hämäläinen valittiin Lapin Liikunnan uudeksi puheenjohtajaksi

Pekka Hä­mä­läi­nen va­lit­tiin Lapin Lii­kun­nan uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

17.11.2023 11:40
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi on noussut määrätietoisesti puolueensa terävimpään kärkeen – rovaniemeläispoliitikon matkaa ovat varjostaneet nuoruusvuosien raskaat rikokset, joista hän ei pääse koskaan eroon

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi on noussut mää­rä­tie­toi­ses­ti puo­lueen­sa te­rä­vim­pään kärkeen – ro­va­nie­me­läis­po­lii­ti­kon matkaa ovat var­jos­ta­neet nuo­ruus­vuo­sien raskaat ri­kok­set, joista hän ei pääse koskaan eroon

17.09.2023 12:13 38
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi hakee eroa Rovaniemen kaupunginhallituksesta – vetoaa työkiireisiin

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi hakee eroa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­ta – vetoaa työ­kii­rei­siin

13.09.2023 16:14 4
Tilaajille
Armolle on tarvetta edelleen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Armolle on tar­vet­ta edel­leen

05.09.2023 11:29 27
Näkkäläjärvi on uusi vaikuttaja Lapista – hänen vanhojen tekojensa voimakas arvostelu on mautonta
Pääkirjoitus

Näk­kä­lä­jär­vi on uusi vai­kut­ta­ja Lapista – hänen van­ho­jen te­ko­jen­sa voi­ma­kas ar­vos­te­lu on mau­ton­ta

03.09.2023 13:07 85
Mikkel Näkkäläjärvi odottaa tiukkaa puoluesihteerikisaa – sdp valitsee uuden puoluejohdon viikonloppuna

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi odottaa tiukkaa puo­lue­sih­tee­ri­ki­saa – sdp va­lit­see uuden puo­lue­joh­don vii­kon­lop­pu­na

30.08.2023 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi lähtee ehdolle sdp:n puoluesihteeriksi

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­ton 2. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi lähtee ehdolle sdp:n puo­lue­sih­tee­rik­si

09.06.2023 10:16
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä kasvatti äänipottiaan: "Ihmiset näkivät tekemäni kovan työn ja antoivat sille arvoa"

Johanna Oja­la-Nie­me­lä kas­vat­ti ää­ni­pot­tiaan: "Ih­mi­set näkivät te­ke­mä­ni kovan työn ja an­toi­vat sille arvoa"

02.04.2023 22:55 1
Tilaajille
Vievätkö haastajat kansanedustajapaikat? Miten käy kokoomuksen ja vasemmiston? Kuuntele podcastista, kuinka Sara Seppänen ja Mikkel Näkkäläjärvi aikovat kammeta eduskuntaan

Vie­vät­kö haas­ta­jat kan­sa­ne­dus­ta­ja­pai­kat? ­Mi­ten käy ko­koo­muk­sen ja va­sem­mis­ton? Kuun­te­le pod­cas­tis­ta, kuinka Sara Sep­pä­nen ja Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi aikovat kammeta edus­kun­taan

09.03.2023 05:00 20
Vaalikampanja vie kymmeniä tuhansia euroja ehdokkaalta – istuva kansanedustaja saa työssään näkyvyyttä, josta haastajaehdokkaat voivat vain haaveilla

Vaa­li­kam­pan­ja vie kym­me­niä tu­han­sia euroja eh­dok­kaal­ta – istuva kan­san­edus­ta­ja saa työs­sään nä­ky­vyyt­tä, josta haas­ta­ja­eh­dok­kaat voivat vain haa­veil­la

18.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi heiluttaa Lapin Liikunnan nuijaa - nuori puheenjohtaja on ensimmäinen saamelainen tehtävässä

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi hei­lut­taa Lapin Lii­kun­nan nuijaa - nuori pu­heen­joh­ta­ja on en­sim­mäi­nen saa­me­lai­nen teh­tä­väs­sä

24.11.2021 22:17
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi siirtyy Demarinuorten johdosta PAMin aluepäälliköksi Pohjois-Suomeen

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi siirtyy De­ma­ri­nuor­ten joh­dos­ta PAMin alue­pääl­li­kök­si Poh­jois-Suo­meen

21.04.2020 08:36
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi ei hae jatkokautta Demarinuorten puheenjohtajana – "Valtakunnan- ja EU-politiikka kiinnostavat työympäristöinä"

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi ei hae jat­ko­kaut­ta De­ma­ri­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja­na – "Val­ta­kun­nan- ja EU-po­li­tiik­ka kiin­nos­ta­vat työym­pä­ris­töi­nä"

04.12.2019 13:27
Tilaajille