Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lapin Liikunta
Lapin Liikunta kutsui ensimmäiset urheilijat kunniagalleriaan – kutsun saivat elossa olevat olympiavoittajat

Lapin Lii­kun­ta kutsui en­sim­mäi­set ur­hei­li­jat kun­nia­gal­le­riaan – kutsun saivat elossa olevat olym­pia­voit­ta­jat

14.01.2024 12:00 1
Tilaajille
Lapin Urheilugaala tarjoaa tähtiloistoa ja lumoavaa tunnelmaa
Mainos Lapin Liikunta

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la tarjoaa täh­ti­lois­toa ja lu­moa­vaa tun­nel­maa

09.12.2023 06:00
Barentsin kisat ovat pohjoisen urheilevan nuorison omat olympialaiset – elokuussa Kemissä ja Torniossa järjestettävään monilajitapahtumaan odotetaan yli tuhatta osallistujaa

Ba­rent­sin kisat ovat poh­joi­sen ur­hei­le­van nuo­ri­son omat olym­pia­lai­set – elo­kuus­sa Kemissä ja Tor­nios­sa jär­jes­tet­tä­vään mo­ni­la­ji­ta­pah­tu­maan odo­te­taan yli tuhatta osal­lis­tu­jaa

08.12.2023 19:30
Tilaajille
Pekka Hämäläinen valittiin Lapin Liikunnan uudeksi puheenjohtajaksi

Pekka Hä­mä­läi­nen va­lit­tiin Lapin Lii­kun­nan uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

17.11.2023 11:40
Tilaajille
Lapissa 150 nuorelle kesätyöpaikka urheiluseurasta

Lapissa 150 nuo­rel­le ke­sä­työ­paik­ka ur­hei­lu­seu­ras­ta

19.06.2023 15:03
Tilaajille
”Hyvin johdettu seura on houkutteleva” – Olympiakomitea jalkautuu maakuntiin tapaamaan päättäjiä ja seuraväkeä

”Hyvin joh­det­tu seura on hou­kut­te­le­va” – Olym­pia­ko­mi­tea jal­kau­tuu maa­kun­tiin ta­paa­maan päät­tä­jiä ja seu­ra­vä­keä

03.05.2022 20:00
Tilaajille
Napapiiri-Jukola palkittiin Vuoden sykähdyttävimpänä urheilutapahtumana Lapin Urheilugaalassa Torniossa – Osmo Pähdille Uno-palkinto elämänurasta

Na­pa­pii­ri-Ju­ko­la pal­kit­tiin Vuoden sy­käh­dyt­tä­vim­pä­nä ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma­na Lapin Ur­hei­lu­gaa­las­sa Tor­nios­sa – Osmo Päh­dil­le Uno-pal­kin­to elä­män­uras­ta

09.04.2022 22:38
Tilaajille
Ronny Brännkärr kauhoi Lapin parhaaksi kaikkien aikojen ensimmäisenä uimarina – kahden lajin taitajalle Neea-Maria Joelle nuoren urheilijan tunnustuspalkinto

Ronny Bränn­kärr kauhoi Lapin par­haak­si kaik­kien aikojen en­sim­mäi­se­nä ui­ma­ri­na – kahden lajin tai­ta­jal­le Neea-Ma­ria Joelle nuoren ur­hei­li­jan tun­nus­tus­pal­kin­to

09.04.2022 22:27
Tilaajille
Lapin Urheilugaala siirtyy huhtikuulle

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la siirtyy huh­ti­kuul­le

22.12.2021 11:30
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi heiluttaa Lapin Liikunnan nuijaa - nuori puheenjohtaja on ensimmäinen saamelainen tehtävässä

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi hei­lut­taa Lapin Lii­kun­nan nuijaa - nuori pu­heen­joh­ta­ja on en­sim­mäi­nen saa­me­lai­nen teh­tä­väs­sä

24.11.2021 22:17
Tilaajille
Ranua ja Simo ovat ottaneet Sporttiparkin omakseen - startti keskiviikkona Vanttauskoskella

Ranua ja Simo ovat ot­ta­neet Sport­ti­par­kin omak­seen - startti kes­ki­viik­ko­na Vant­taus­kos­kel­la

07.09.2021 21:30
Tilaajille
Lapin Liikunta jakoi 52 500 euroa kesätyöntekijöiden palkkaamiseen

Lapin Lii­kun­ta jakoi 52 500 euroa ke­sä­työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­seen

07.06.2021 17:46
Tilaajille
Eeva-Liisa Aula päättää keväällä pitkän työrupeaman Lapin Liikunnan palveluksessa - ensimmäinen työantaja oli Länsi-Pohjan piiri

Ee­va-Lii­sa Aula päättää ke­vääl­lä pitkän työ­ru­pea­man Lapin Lii­kun­nan pal­ve­luk­ses­sa - en­sim­mäi­nen työ­an­ta­ja oli Län­si-Poh­jan piiri

02.02.2021 19:30
Tilaajille
Urheiluväki malttaa odottaa juhlatapahtumaa - vuoden kuluttua Torniossa pidettävän Lapin Urheilugaalan merkitys on kasvanut koko ajan.

Ur­hei­lu­vä­ki malttaa odottaa juh­la­ta­pah­tu­maa - vuoden ku­lut­tua Tor­nios­sa pi­det­tä­vän Lapin Ur­hei­lu­gaa­lan mer­ki­tys on kas­va­nut koko ajan.

18.01.2021 19:30
Tilaajille

Lappi valmis jär­jes­tä­mään Ba­rent­sin kisoja tu­le­vai­suu­des­sa

18.01.2021 19:29
Tilaajille
Lapin Urheilugaala siirtyy vuodella eteenpäin – maakunnan urheiluväen juhlatilaisuus järjestetään Torniossa tammikuussa 2022

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la siirtyy vuo­del­la eteen­päin – maa­kun­nan ur­hei­lu­väen juh­la­ti­lai­suus jär­jes­te­tään Tor­nios­sa tam­mi­kuus­sa 2022

21.10.2020 15:44
Tilaajille
Lapin Liikunnan Sporttileiri elokuun alussa Rovaniemellä

Lapin Lii­kun­nan Sport­ti­lei­ri elokuun alussa Ro­va­nie­mel­lä

25.06.2020 20:09
Tilaajille
Sporttileiri tuo lapset eri puolilta Lappia liikkumaan yhdessä

Sport­ti­lei­ri tuo lapset eri puo­lil­ta Lappia liik­ku­maan yhdessä

18.06.2020 18:43
Tilaajille
Mika Riipi jatkaa Lapin Liikunnan puheenjohtajana

Mika Riipi jatkaa Lapin Lii­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na

27.11.2019 20:10
Tilaajille