Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Seuratoiminta
Menestys ennen työtä on mahdollista vain sanakirjassa

Me­nes­tys ennen työtä on mah­dol­lis­ta vain sa­na­kir­jas­sa

10.02.2023 10:53
Skeittihallille tarvitaan lisää valvojia, jotta nuorten harrastus voidaan turvata – "Tämä on juuri sitä ikäluokkaa, mihin kannattaa satsata"

Skeit­ti­hal­lil­le tar­vi­taan lisää val­vo­jia, jotta nuorten har­ras­tus voidaan turvata – "Tämä on juuri sitä ikä­luok­kaa, mihin kan­nat­taa sat­sa­ta"

14.12.2022 19:00
Rovaniemen Palloseura, tuhansille tärkeä – tulevaisuudesta päättäessä pitää miettiä, miten merkittävä RoPS on rovaniemeläisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra, tu­han­sil­le tärkeä – tu­le­vai­suu­des­ta päät­täes­sä pitää miet­tiä, miten mer­kit­tä­vä RoPS on ro­va­nie­me­läi­sil­le

22.11.2022 15:16
Tilaajille
Pöytätennisseura herätettiin henkiin vuosien tauon jälkeen – rovaniemeläinen pingiskulttuuri voi hyvin

Pöy­tä­ten­nis­seu­ra he­rä­tet­tiin henkiin vuosien tauon jälkeen – ­ro­va­nie­me­läi­nen pin­gis­kult­tuu­ri voi hyvin

02.11.2022 14:22
Tilaajille
Lappilaisseurat saivat yli 100 000 euron edestä kesätyöseteleitä nuorten työllistämiseen

Lap­pi­lais­seu­rat saivat yli 100 000 euron edestä ke­sä­työ­se­te­lei­tä nuorten työl­lis­tä­mi­seen

24.06.2022 10:00
Tilaajille
Urheiluseurat kärsivät talkoolaisten puutteesta – "Haluttaisiin halvempia hintoja, mutta ei välttämättä olla valmiita tekemään mitään ylimääräistä"

Ur­hei­lu­seu­rat kär­si­vät tal­koo­lais­ten puut­tees­ta – "Ha­lut­tai­siin hal­vem­pia hin­to­ja, mutta ei vält­tä­mät­tä olla val­mii­ta te­ke­mään mitään yli­mää­räis­tä"

08.06.2022 06:30 1
Tilaajille
Lohijärven Kuohu sai lisävirtaa kylän uusista asukkaista

Lo­hi­jär­ven Kuohu sai li­sä­vir­taa kylän uusista asuk­kais­ta

12.05.2022 16:22
”Hyvin johdettu seura on houkutteleva” – Olympiakomitea jalkautuu maakuntiin tapaamaan päättäjiä ja seuraväkeä

”Hyvin joh­det­tu seura on hou­kut­te­le­va” – Olym­pia­ko­mi­tea jal­kau­tuu maa­kun­tiin ta­paa­maan päät­tä­jiä ja seu­ra­vä­keä

03.05.2022 20:00
Tilaajille
RoPS järjesti seuran vanhemmille tiedotustilaisuuden torstaina, mutta kannattajat saavat odottaa ensi viikkoon – "Olemme pyytäneet heiltä kysymyksiä ja vastaamme niihin"

RoPS jär­jes­ti seuran van­hem­mil­le tie­do­tus­ti­lai­suu­den tors­tai­na, mutta kan­nat­ta­jat saavat odottaa ensi viik­koon – "Olemme pyy­tä­neet heiltä ky­sy­myk­siä ja vas­taam­me niihin"

15.01.2022 12:06 11
Tilaajille
Janne Mäkinen Ounasvaaran Hiihtoseuran toiminnanjohtajaksi

Janne Mäkinen Ou­nas­vaa­ran Hiih­to­seu­ran toi­min­nan­joh­ta­jak­si

30.11.2021 20:02
Tilaajille
RoPS nousi Palloliiton laatujärjestelmässä kärkiseurojen joukkoon

RoPS nousi Pal­lo­lii­ton laa­tu­jär­jes­tel­mäs­sä kär­ki­seu­ro­jen jouk­koon

15.12.2020 10:50
Tilaajille
OH:lla kolmas perättäinen plusmerkkinen tilikausi

OH:lla kolmas pe­rät­täi­nen plus­merk­ki­nen ti­li­kau­si

01.10.2020 16:12
Tilaajille
Seuratyössä jaksamiseen tarjotaan tukea uuden hankkeen avulla – kuormittavat pätkätyöt ovat ongelma

Seu­ra­työs­sä jak­sa­mi­seen tar­jo­taan tukea uuden hank­keen avulla – kuor­mit­ta­vat pät­kä­työt ovat ongelma

09.06.2020 14:00
Tilaajille