Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

Ee­va-Lii­sa Aula päättää ke­vääl­lä pitkän työ­ru­pea­man Lapin Lii­kun­nan pal­ve­luk­ses­sa - en­sim­mäi­nen työ­an­ta­ja oli Län­si-Poh­jan piiri

Lapin Liikunnan taloussihteeri Eeva-Liisa Aula on nähnyt pitkällä työurallaan urheilun ja liikunnan murroksen sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Vuosien varrella urheilu on eheytynyt ja organisaatioiden nimet ovat vaihtuneet, mutta taloushallinto on aina pitänyt hoitaa.

Vanha sanonta tarkka markka sopii erittäin osuvasti keväällä osa-aikaeläkkeelle jäävälle Aulalle, sillä raha-asiat olivat mielessä jo nuorena tyttönä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton (SVUL) nuorisokisoissa Tampereella vuonna 1971.