Työtaistelut: SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

kolumni: Jos Jasper Pääk­kö­nen sai Inarin ran­nal­ta paikan luk­sus­mat­kai­luun, saako myös Veikko Le­so­nen?

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Matkahuolto
Rovaniemen linja-autoasema pysyy sittenkin auki – "Toivottavasti saimme pelastettua matkailukaupungin maineen"

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­ma pysyy sit­ten­kin auki – "Toi­vot­ta­vas­ti saimme pe­las­tet­tua mat­kai­lu­kau­pun­gin mai­neen"

27.06.2023 14:57 7
Tilaajille
Rovaniemi etsii linja-autoasemalle uutta toimijaa peruskorjaukseen saakka – odotustilat sulkeutuvat kuumimman kesälomasesongin ajaksi

Ro­va­nie­mi etsii lin­ja-au­to­ase­mal­le uutta toi­mi­jaa pe­rus­kor­jauk­seen saakka – odo­tus­ti­lat sul­keu­tu­vat kuu­mim­man ke­sä­lo­ma­se­son­gin ajaksi

21.06.2023 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemen linja-autoasema tyhjenee vuokralaisista –esimerkiksi kioskiyrittäjä voisi olla ratkaisu odotustilan auki pitämiseksi jatkossakin

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­ma tyh­je­nee vuok­ra­lai­sis­ta –e­si­mer­kik­si kios­ki­yrit­tä­jä voisi olla rat­kai­su odo­tus­ti­lan auki pi­tä­mi­sek­si jat­kos­sa­kin

11.05.2023 09:45 2
Tilaajille
Rovaniemen linja-autoaseman ovet ehkä sulkeutuvat, kun Matkahuolto lähtee sieltä kesällä – "Pallo on nyt Rovaniemen kaupungilla"

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­man ovet ehkä sul­keu­tu­vat, kun Mat­ka­huol­to lähtee sieltä kesällä – "Pallo on nyt Ro­va­nie­men kau­pun­gil­la"

24.03.2023 05:00 23
Tilaajille
Matkahuollon asiamiespiste suljetaan Kemissä: "Toiminta on tehty kannattamattomaksi, meidän ei ole enää järkeä jatkaa sitä"

Mat­ka­huol­lon asia­mies­pis­te sul­je­taan Ke­mis­sä: "Toi­min­ta on tehty kan­nat­ta­mat­to­mak­si, meidän ei ole enää järkeä jatkaa sitä"

19.08.2022 11:21 1
Tilaajille
Matkahuolto luopuu fossiilisista polttoaineista ensi vuonna – aikoo puolittaa päästönsä vuosikymmennen loppuun mennessä

Mat­ka­huol­to luopuu fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta ensi vuonna – aikoo puo­lit­taa pääs­tön­sä vuo­si­kym­men­nen loppuun men­nes­sä

21.06.2022 10:47 5
Tilaajille
Tornion Matkahuolto palaa Suomeen aprillipäivänä – rajatarkastukset ovat hankalat asiakkaille ja linja-autoille

Tornion Mat­ka­huol­to palaa Suomeen ap­ril­li­päi­vä­nä – ra­ja­tar­kas­tuk­set ovat han­ka­lat asiak­kail­le ja lin­ja-au­toil­le

26.03.2020 19:15
Tilaajille
Haaparantaan jätetään nyt paljon paketteja Suomesta – Matkahuolto lisää rahtikuljetuksia Tornion kautta Ruotsiin

Haa­pa­ran­taan jä­te­tään nyt paljon pa­ket­te­ja Suo­mes­ta – Mat­ka­huol­to lisää rah­ti­kul­je­tuk­sia Tornion kautta Ruot­siin

25.11.2019 19:38
Tilaajille
Huippusuosittu  ja palkittu Disturb-verkkokauppa Keminmaasta huolissaan postilakosta: "Nyt pitäisi tehdä vuoden parasta tulosta"

Huip­pu­suo­sit­tu ja pal­kit­tu Dis­turb-verk­ko­kaup­pa Ke­min­maas­ta huo­lis­saan pos­ti­la­kos­ta: "Nyt pitäisi tehdä vuoden parasta tu­los­ta"

21.11.2019 10:42
Tilaajille
Kuuntele Matkailun kääntöpiiri: Miten tulevaisuudessa liikutaan?

Kuun­te­le Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri: Miten tu­le­vai­suu­des­sa lii­ku­taan?

23.10.2019 13:21
"On todella harvinaista, että mitään muuta maksuvälinettä ei ole" – Junien käteislipunmyynnin loppuminen ei ole jättänyt matkustajia ilman lippua

"On todella har­vi­nais­ta, että mitään muuta mak­su­vä­li­net­tä ei ole" – Junien kä­teis­li­pun­myyn­nin lop­pu­mi­nen ei ole jät­tä­nyt mat­kus­ta­jia ilman lippua

01.10.2019 07:00