pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Markkinaoikeus
Markkinaoikeus kumosi liki 9 miljoonan euron arvoisen pesulapäätöksen – Lapin sairaanhoitopiiri, Rovaniemen kaupunki ja Kolpeneen palvelukeskus joutuvat järjestämään uuden tarjouskilpailun

Mark­ki­na­oi­keus kumosi liki 9 mil­joo­nan euron ar­voi­sen pe­su­la­pää­tök­sen – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri, Ro­va­nie­men kau­pun­ki ja Kol­pe­neen pal­ve­lu­kes­kus jou­tu­vat jär­jes­tä­mään uuden tar­jous­kil­pai­lun

01.10.2021 13:12
Tilaajille
Rovaniemen krematorion aikataulu on jälleen mysteeri – seurakunnassa pohditaan jo seuraavia liikkeitä

Ro­va­nie­men kre­ma­to­rion ai­ka­tau­lu on jälleen mys­tee­ri – seu­ra­kun­nas­sa poh­di­taan jo seu­raa­via liik­kei­tä

02.03.2021 17:19 5
Tilaajille
Markkinaoikeus määrää Sodankylän maksamaan valtiolle 20 000 euroa – Kunta hankki hyvinvointikeskukseen kiireellä laitteita, vaikka hankinta olisi pitänyt keskeyttää

Mark­ki­na­oi­keus määrää So­dan­ky­län mak­sa­maan val­tiol­le 20 000 euroa – Kunta hankki hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen kii­reel­lä lait­tei­ta, vaikka han­kin­ta olisi pitänyt kes­keyt­tää

07.09.2020 13:17 1
Tilaajille
Kela-taksien uudelleenkilpailutus alkaa Lapissa – Maakuntien nykyiset palveluntuottajat hoitavat taksimatkat toistaiseksi

Ke­la-tak­sien uu­del­leen­kil­pai­lu­tus alkaa Lapissa – Maa­kun­tien ny­kyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat hoi­ta­vat tak­si­mat­kat tois­tai­sek­si

30.07.2020 14:12
Tilaajille
Sodankylä ei piitannut oikeuden päätöksestä: Uuteen hyvinvointikeskukseen ostettiin kiireesti kalliita laitteita, vaikka hankinta olisi pitänyt keskeyttää

So­dan­ky­lä ei pii­tan­nut oi­keu­den pää­tök­ses­tä: Uuteen hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen os­tet­tiin kii­rees­ti kal­lii­ta lait­tei­ta, vaikka han­kin­ta olisi pitänyt kes­keyt­tää

15.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Miten Kemi uskaltaa aloittaa Pajarinrannan päiväkodin rakentamisen, vaikka sen rakentamisen kilpailutuksesta on valitettu markkinaoikeuteen?

Miten Kemi us­kal­taa aloit­taa Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­sen, vaikka sen ra­ken­ta­mi­sen kil­pai­lu­tuk­ses­ta on va­li­tet­tu mark­ki­naoi­keu­teen?

01.06.2020 17:00
Tilaajille
Yle: Kela kilpailutti väärin taksimatkat – markkinaoikeus antoi 600 000 euron uhkasakon ja määräsi kilpailuttamaan taksimatkat uudelleen

Yle: Kela kil­pai­lut­ti väärin tak­si­mat­kat – mark­ki­na­oi­keus antoi 600 000 euron uh­ka­sa­kon ja määräsi kil­pai­lut­ta­maan tak­si­mat­kat uu­del­leen

08.11.2019 21:03
Markkinaoikeus kumosi Kemin Pajarinrannan päiväkodin hankintapäätöksen

Mark­ki­na­oi­keus kumosi Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din han­kin­ta­pää­tök­sen

05.11.2019 13:43
Tilaajille
Markkinaoikeus saattaa antaa päätöksensä Kemin Pajarinrannan päiväkodin rakentajan valinnasta tehdystä valituksesta lokakuussa – uudelle päiväkodille on yhä tarvetta

Mark­ki­na­oi­keus saattaa antaa pää­tök­sen­sä Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din ra­ken­ta­jan va­lin­nas­ta teh­dys­tä va­li­tuk­ses­ta lo­ka­kuus­sa – uudelle päi­vä­ko­dil­le on yhä tar­vet­ta

07.10.2019 07:30
Tilaajille