Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Yle: Kela kil­pai­lut­ti väärin tak­si­mat­kat – mark­ki­na­oi­keus antoi 600 000 euron uh­ka­sa­kon ja määräsi kil­pai­lut­ta­maan tak­si­mat­kat uu­del­leen

Kela joutuu todennäköisesti kilpailuttamaan taksimatkat uudelleen.
Kela joutuu todennäköisesti kilpailuttamaan taksimatkat uudelleen.
Kuva: Matti Räty

Kela on hävinnyt markkinaoikeudessa kiistan taksikyydeistä Lapissa, uutisoi Yle. Kela on markkinaoikeuden päätöksen mukaan kilpailuttanut väärin sairausvakuutuksesta korvattavia taksimatkoja.

Kela sulki tuomion mukaan Rovaniemen Aluetaksi Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, ja kilpailutuksen voitti Pro-Keskus Oy:n tarjous. Keskus on välittänyt Kelan korvattavia taksimatkoja 1. heinäkuuta 2018 alkaen.

Hankinnan arvo on noin 68 miljoonaa euroa. Markkinaoikeus arvioi tuomiossaan, onko asiassa kysymys palvelunhankintasopimuksesta vai palveluja koskevasta käyttöoikeussopimuksesta. Tuomioistuin katsoi, että palvelua on pidettävä käyttöoikeussopimuksena, koska toiminnallinen riski siirtyy merkittävässä määrin Kelalta palveluntuottajalle.

Markkinaoikeuden mukaan Kela oli järjestänyt kilpailutuksen väärin palveluhankintana. Oikeuden mukaan Kelan on järjestettävä uusi tarjouskilpailu. Sopimus Kela-kyydeistä Pro-Keskuksen kanssa on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Markkinaoikeus antoi ratkaisussaan Kelalle 600 000 euron uhkasakon.

Rovaniemen Aluetaksi valitti Kelan päätöksistä markkinaoikeuteen ja vaati, että markkinaoikeus kumoaa päätökset ja velvoittaa Kelan korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Markkinaoikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.