Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

Kuusamon Suurpetokeskus: Eläimiä ei voida siirtää Kor­kea­saa­ren, Ranuan tai Ähtärin eläin­tar­hoi­hin – pe­las­ta­vat­ko Eu­roo­pan eläin­tar­ha­jär­jes­tö ja vien­ti­lu­pa?

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Luonnonperintösäätiö
Ullatievan luonnonsuojelualue Enontekiöllä yli nelinkertaistuu – Luonnonperintösäätiö sai lahjoituksen ikimetsien ostoon

Ul­la­tie­van luon­non­suo­je­lu­alue Enon­te­kiöl­lä yli ne­lin­ker­tais­tuu – Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai lah­joi­tuk­sen iki­met­sien ostoon

14.09.2022 11:37
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö suojeli reilun 40 hehtaarin alueen Enontekiöltä – alueiden hankinta tehtiin yksityisen lahjoittajan avulla

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö suojeli reilun 40 heh­taa­rin alueen Enon­te­kiöl­tä – aluei­den han­kin­ta tehtiin yk­si­tyi­sen lah­joit­ta­jan avulla

10.08.2022 13:42
Tilaajille
Luonnonperintösäätiölle lahjoituksena ikimetsää Inarista – alue vältti hakkuut täpärästi 2000-luvun alussa

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiöl­le lah­joi­tuk­se­na iki­met­sää Ina­ris­ta – alue vältti hakkuut tä­pä­räs­ti 2000-lu­vun alussa

03.08.2022 13:44
Tilaajille
Pohjoiseen Lappiin uusia suojelualueita – Luonnonperintösäätiön kampanja Ylä-Lapin vanhojen metsien suojelemiseksi alkoi vilkkaana

Poh­joi­seen Lappiin uusia suo­je­lu­aluei­ta – Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiön kam­pan­ja Ylä-La­pin van­ho­jen metsien suo­je­le­mi­sek­si alkoi vilk­kaa­na

10.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö perustaa Posion Soukkavaaraan uuden suojelualueen –  Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupahakemus osittain samalla alueella

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö pe­rus­taa Posion Souk­ka­vaa­raan uuden suo­je­lu­alueen – La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­mus osit­tain samalla alueel­la

10.02.2022 16:26
Tilaajille
42 hehtaarin kokoinen Euroopan viimeisiä luonnonmetsiä edustava metsä suojellaan Inarissa – Myyjäsuvulla säilyvät oikeudet poronhoitoon alueella

42 heh­taa­rin ko­koi­nen Eu­roo­pan vii­mei­siä luon­non­met­siä edus­ta­va metsä suo­jel­laan Ina­ris­sa – Myy­jä­su­vul­la säi­ly­vät oi­keu­det po­ron­hoi­toon alueel­la

14.05.2021 11:13 17
Tilaajille
"Facebook-postauksesta se lähti" – Luonnonperintösäätiö kerää rahaa Ounasvaaran luonnon suojelemiseksi

"Fa­ce­book-pos­tauk­ses­ta se lähti" – Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö kerää rahaa Ou­nas­vaa­ran luonnon suo­je­le­mi­sek­si

16.03.2021 15:00 5
Rovaniemen Ounasvaaralta tuli myyntiin kolme hehtaaria luonnontilaista metsää, josta kiinnostui niin kaupunki kuin luonnonsuojelijat

Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ral­ta tuli myyn­tiin kolme heh­taa­ria luon­non­ti­lais­ta metsää, josta kiin­nos­tui niin kau­pun­ki kuin luon­non­suo­je­li­jat

08.03.2021 18:49 9
Tilaajille
Pentti Linkolan perustama Luonnonperintösäätiö sai lahjaksi kolme tulvaniittypalstaa Kittilästä

Pentti Lin­ko­lan pe­rus­ta­ma Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai lah­jak­si kolme tul­va­niit­ty­pals­taa Kit­ti­läs­tä

15.02.2021 13:26 2
Tilaajille
Luonnonperintösäätiölle maalahjoitus Inarin Sevettijärveltä

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiöl­le maa­lah­joi­tus Inarin Se­vet­ti­jär­vel­tä

08.12.2020 13:17
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö osti suuren metsäalueen Inarin Muddusjärveltä – Aki Kaurismäen tuotantoyhtiö lahjoitti rahat

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö osti suuren met­sä­alueen Inarin Mud­dus­jär­vel­tä – Aki Kau­ris­mäen tuo­tan­to­yh­tiö lah­joit­ti rahat

24.09.2019 14:00
Tilaajille