Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiöl­le arvokas lahja Tor­nios­ta

Kyse on säätiön ensimmäisestä suojelukohteesta eteläisessä osassa maakuntaa.

Tornio

Luonnonperintösäätiö kertoo tiedotteessaan saaneensa lokakuussa suojeluun noin yhdeksän hehtaarin metsän Tornion kunnan Ylä-Vojakkalan kylän takamailta. Kuusimaan metsä saatiin lahjaksi Luonnonperintösäätiön pitkäaikaiselta tukijalta.

Luonnonperintösäätiön pohjoiset alueet sijoittuvat suurimmaksi osaksi Ylä-Lappiin. Kuusimaan sijainti Lapin etelälounaisessa osassa on myös alueellisesti uusi.

– Kuusimaa kuuluu niin sanottuun Lapin lehtokolmioon eli Lounais-Lapin erityisen rehevään alueeseen.