Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Liikennejärjestelyt
Torniossa on tänä kesänä käynnissä useita katutöitä, jotka vaikuttavat liikennejärjestelyihin – hankkeiden yhteishinnaksi muodostuu pari miljoonaa euroa

Tor­nios­sa on tänä kesänä käyn­nis­sä useita ka­tu­töi­tä, jotka vai­kut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin – hank­kei­den yh­teis­hin­nak­si muo­dos­tuu pari mil­joo­naa euroa

18.07.2021 19:30 1
Tilaajille
Rovaniemellä Ylikorvantiellä ajoneuvoliikenne katkaistaan keskiviikkona vesiverkoston huoltotöiden vuoksi

Ro­va­nie­mel­lä Yli­kor­van­tiel­lä ajo­neu­vo­lii­ken­ne kat­kais­taan kes­ki­viik­ko­na ve­si­ver­kos­ton huol­to­töi­den vuoksi

28.06.2021 11:46
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan rakennustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin

Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­työt ai­heut­ta­vat muu­tok­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin

04.06.2021 12:54
Tilaajille
Sahansaarenkadun liikennesuunnitelmia voidaan joutua karsimaan Kemissä hinta-arvion noustua

Sa­han­saa­ren­ka­dun lii­ken­ne­suun­ni­tel­mia voidaan joutua kar­si­maan Kemissä hin­ta-ar­vion noustua

01.02.2021 13:39 5
Tilaajille
Lukijalta: Kuka maksaa tehtaan liikenteen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuka maksaa tehtaan lii­ken­teen?

07.11.2019 06:31
Tilaajille