Lapin yliopiston ylioppilaskunta
Miepä sanon: Tässäkö tämä villi opiskeluaikani oli – koronasta tulee meille sukupolvikokemus, joka jättää jäljen
Kolumni Elina Kuula

Miepä sanon: Tässäkö tämä villi opis­ke­lu­ai­ka­ni oli – ko­ro­nas­ta tulee meille su­ku­pol­vi­ko­ke­mus, joka jättää jäljen

18.02.2021 08:42 2
Ylioppilaskunta pyytää Lapin yliopistolta keskustelua tasa-arvosta ja siitä, mikä on opiskelijan rooli päätöksenteossa

Yli­op­pi­las­kun­ta pyytää Lapin yli­opis­tol­ta kes­kus­te­lua ta­sa-ar­vos­ta ja siitä, mikä on opis­ke­li­jan rooli pää­tök­sen­teos­sa

13.10.2020 14:25

Lapin yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta toivoo yli­opis­ton joh­dol­ta kes­kus­te­lua yli­opis­ton yh­den­ver­tai­suus­ti­las­ta

12.10.2020 17:01
Tilaajille
Lapin yliopiston ylioppilaskunta peruu yökerhotapahtumia, koska tapahtumissa ei olisi mahdollista pitää turvavälejä

Lapin yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta peruu yö­ker­ho­ta­pah­tu­mia, koska ta­pah­tu­mis­sa ei olisi mah­dol­lis­ta pitää tur­va­vä­le­jä

31.08.2020 15:51
Tilaajille
Lapin korkeakoulut selvisivät koronakeväästä yllättävän vähin vaurioin – "Yhdessä yössä käännettiin etätyövaihde päälle"

Lapin kor­kea­kou­lut sel­vi­si­vät ko­ro­na­ke­vääs­tä yl­lät­tä­vän vähin vau­rioin – "Yh­des­sä yössä kään­net­tiin etä­työ­vaih­de päälle"

16.06.2020 19:30 2
Tilaajille
Vappua vietetään virtuaalisesti – Kemin vappumarssi perutaan ensimmäistä kertaa sotien jälkeen

Vappua vie­te­tään vir­tuaa­li­ses­ti – Kemin vap­pu­mars­si pe­ru­taan en­sim­mäis­tä kertaa sotien jälkeen

23.04.2020 07:00
Tilaajille
Lauantaivieras: Opiskelija-arjessa kaikki ei ole aina niin hyvin kuin näyttää

Lauan­tai­vie­ras: Opis­ke­li­ja-ar­jes­sa kaikki ei ole aina niin hyvin kuin näyttää

22.11.2019 10:18
Akateemista arkea: Henna Kokko kokee palkitsevana, kun opiskelija saa opintonsa päätökseen ja tulee hörppäämään lähtökahvit

Aka­tee­mis­ta arkea: Henna Kokko kokee pal­kit­se­va­na, kun opis­ke­li­ja saa opin­ton­sa pää­tök­seen ja tulee hörp­pää­mään läh­tö­kah­vit

30.10.2019 08:48