Yliop­pi­las­kun­ta pyytää Lapin yli­opis­tol­ta kes­kus­te­lua ta­sa-ar­vos­ta ja siitä, mikä on opis­ke­li­jan rooli pää­tök­sen­teos­sa

Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) esittää Lapin yliopiston johdolle toiveen avoimesta keskustelusta siitä, mikä on yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanne sekä opiskelijan rooli yliopiston päätöksenteossa.

Erityisesti LYY on seurannut viime aikojen keskustelua tutkimusvararehtorin valinnasta. Ylioppilaskunta korostaa, että julkiseen sivistyslaitokseen kuuluu argumentoiva ja kunnioittava keskustelu sekä päätöksentekoprosessien läpinäkyvyys. Vuoden aikana on lisäksi aiheuttanut laajaa keskustelua muun muassa sukupuolentutkimuksen tila.

Ylioppilaskunta esittää, että yliopistolla tehdään uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvitys, jota on myös seurattava. Edellisessä, vuoden 2016 selvityksessä esitettiin kuuden kohdan tehtävälista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Listan kuudesta kohdasta juuri yksikään ei ole LYY:n mukaan toteutunut.