Lauan­tai­vie­ras: Opis­ke­li­ja-ar­jes­sa kaikki ei ole aina niin hyvin kuin näyttää

Lauantaivieras on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnipalsta, jolla kirjoittaa tällä viikolla Jenni Tuomainen. Hän on Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.
Lauantaivieras on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnipalsta, jolla kirjoittaa tällä viikolla Jenni Tuomainen. Hän on Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.

Opiskelija-arki näyttää usein ulospäin mukavalta ja helpolta. Jossain määrin myös värikkäältä juhlinnalta. Todellisuus ei kuitenkaan ole mielikuvan veroinen. Arki on usein paljon vaikeampaa kuin se ulkopuolelle saattaa näyttää.

Tällä viikolla tämä on puhuttanut, kun vietämme parhaillaan Mielenterveyden keskusliiton jokavuotista ja valtakunnallista mielenterveysviikkoa.

Opiskelijoiden mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet koko 2000-luvun ajan, ja psyykkisistä oireista kärsii säännöllisesti jopa 30 prosenttia korkeakouluopiskelijoista. Esimerkiksi masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön vuoksi diagnoosin saaneiden opiskelijoiden määrän on kolminkertaistunut.

Kun väestörakenne on muuttumassa tulevaisuudessa ja huoltosuhde tämän johdosta heikkenee, nuoret sukupolvet kantavat harteillaan tämän aiheuttamat kulut. Tästä syystä meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta mielenterveysongelmille tai työkyvyttömyyseläkkeelle.

On tärkeää puhua mielenterveyspalveluiden riittävyydestä ja laadukkuudesta. On tärkeää, että saamme tarvitsemiamme palveluita niin pikaisesti kuin mahdollista ja näin pääsemme hoidon piirin.

On kuitenkin tärkeä huomioida myös ne lähtökohtaiset syyt, mitkä ongelmia aiheuttavat. Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun inflaatio on heikentänyt opintorahaa, tukikuukausia on rajattu ja tutkintojen suoritusajat ovat tiukentuneet. Lisäksi haasteet opintojen etenemisessä ovat tuoneet epävarmuutta opiskelijoiden elämään.

"On tärkeää, että opiskelijat saavat riittävästi tukea kiristyneiden vaatimusten kanssa pärjäämiseen sekä opintoihin olennaisesti liittyvään jaksamiseen ja ajanhallintaan."

Yksi keino helpottaa tätä tilannetta on matalan kynnyksen palvelut ja opiskelijoiden arkea helpottavat palvelut. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi opintopsykologia, joka Lapin yliopistosta puuttuu.

Vaikka tiedämme, että haasteiden ja ongelmatilanteiden määrä on lisääntynyt, eivät niiden ratkaisuun tarkoitetut resurssit ole lisääntyneet. On tärkeää päästä osaavan, ammattitaitoisen ja yksilöllisen avun piiriin mahdollisimman pian. On tärkeää, että opiskelijat saavat riittävästi tukea kiristyneiden vaatimusten kanssa pärjäämiseen sekä opintoihin olennaisesti liittyvään jaksamiseen ja ajanhallintaan.

Tästä syystä toivonkin, että uskallamme yhteiskunnassa rohkeasti panostaa myös erilaisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin, vaikka ne eivät suoraan tuottaisikaan yhtään euroa. Vain tällä voimme taata, että me nykyiset ja tulevaisuuden nuoret tulemme olemaan hyvinvoiva osa yhteiskuntaamme.