Lapin poliisilaitos
Viimeisin 24 tuntia
Kaksi henkilöautoa kolaroi Kolarin Ko­la­rin­saa­res­sa – autot lu­nas­tus­kun­toon, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Kolarin Ko­la­rin­saa­res­sa – autot lu­nas­tus­kun­toon, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

19.02.2020 20:07
Kuukausi
Huumekuski pakeni poliisia kevyen liikenteen väylää pitkin Rovaniemellä

Huu­me­kus­ki pakeni po­lii­sia kevyen lii­ken­teen väylää pitkin Ro­va­nie­mel­lä

16.02.2020 19:14
Punaisia päin ajanut rattijuoppo aiheutti kolarin Rovaniemellä

Pu­nai­sia päin ajanut rat­ti­juop­po ai­heut­ti kolarin Ro­va­nie­mel­lä

16.02.2020 18:52
Lapin huumerikosten määrä hypähti – poliisi saanut lisävoimia piilossa olevan rikollisuuden selvittämiseen

Lapin huu­me­ri­kos­ten määrä hypähti – poliisi saanut li­sä­voi­mia pii­los­sa olevan ri­kol­li­suu­den sel­vit­tä­mi­seen

10.02.2020 20:44
Taksiyrittäjän epäillään huiputtaneen Rovaniemen kaupungilta kymmeniätuhansia euroja törkeällä petoksella

Tak­si­yrit­tä­jän epäil­lään hui­put­ta­neen Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta kym­me­niä­tu­han­sia euroja tör­keäl­lä pe­tok­sel­la

07.02.2020 15:41
Poliisi tutkii: Enontekiöllä ajettiin perjantaina luvatta moottorikelkalla ja aiheutettiin samalla haittaa poronhoidolle

Poliisi tutkii: Enon­te­kiöl­lä ajet­tiin per­jan­tai­na luvatta moot­to­ri­kel­kal­la ja ai­heu­tet­tiin samalla haittaa po­ron­hoi­dol­le

27.01.2020 18:13
Lapin poliisin tietoon on tullut romanssihuijausten sarja  – ulkomainen sotilas pyysi naisilta rahaa päästäkseen Suomeen ja katosi tuhansia euroja taskussaan

Lapin po­lii­sin tietoon on tullut ro­mans­si­hui­jaus­ten sarja – ul­ko­mai­nen sotilas pyysi nai­sil­ta rahaa pääs­täk­seen Suomeen ja katosi tu­han­sia euroja tas­kus­saan

22.01.2020 15:26
Kaahailijat aiheuttivat vaaratilanteita sivullisille Hetassa – poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista

Kaa­hai­li­jat ai­heut­ti­vat vaa­ra­ti­lan­tei­ta si­vul­li­sil­le Hetassa – poliisi pyytää il­moit­ta­maan ha­vain­nois­ta

21.01.2020 18:43
Vanhemmat
Rattijuopot ja huumekuskit työllistivät poliisia Rovaniemellä

Rat­ti­juo­pot ja huu­me­kus­kit työl­lis­ti­vät po­lii­sia Ro­va­nie­mel­lä

12.01.2020 11:18
Lapissa nahisteltiin asunnoissa ja yleisillä paikoilla: "Lukuisia ihmisiä on viettänyt yötänsä poliisin suojissa" –Itä-Suomessa hämmästyttävän vilkas yö

Lapissa na­his­tel­tiin asun­nois­sa ja ylei­sil­lä pai­koil­la: "Lu­kui­sia ihmisiä on viet­tä­nyt yötänsä po­lii­sin suo­jis­sa" –I­tä-Suo­mes­sa häm­mäs­tyt­tä­vän vilkas yö

01.01.2020 10:25
Asenne, aikataulu ja ajoneuvo kuntoon – Joululiikenteessä kuolee keskimäärin seitsemän ihmistä ja loukkaantuu 160

Asenne, ai­ka­tau­lu ja ajo­neu­vo kuntoon – Jou­lu­lii­ken­tees­sä kuolee kes­ki­mää­rin seit­se­män ihmistä ja louk­kaan­tuu 160

19.12.2019 14:02
Lapin poliisi etsii Teemu Impiötä, liikkuu mahdollisesti Raanujärven ja Rovaniemen alueella – havainnot suoraan hätänumeroon

Lapin poliisi etsii Teemu Im­piö­tä, liikkuu mah­dol­li­ses­ti Raa­nu­jär­ven ja Ro­va­nie­men alueel­la – ha­vain­not suoraan hä­tä­nu­me­roon

11.12.2019 15:10
Savukoskella, Enontekiöllä ja Utsjoella voi joutua odottamaan poliisia yli tunnin jopa kiireellisessä hädässä – Poliisi jättää tulematta paikalle useimmiten Pellossa ja Simossa

Sa­vu­kos­kel­la, Enon­te­kiöl­lä ja Uts­joel­la voi joutua odot­ta­maan po­lii­sia yli tunnin jopa kii­reel­li­ses­sä hädässä – Poliisi jättää tu­le­mat­ta pai­kal­le useim­mi­ten Pel­los­sa ja Simossa

09.12.2019 14:26
Varkautta yrittäneet jäivät kiinni rovaniemeläisliikkeessä

Var­kaut­ta yrit­tä­neet jäivät kiinni ro­va­nie­me­läis­liik­kees­sä

08.12.2019 16:29
Poliisi sai ilmoituksen tieltä ajautuneesta autosta Rovaniemellä – lähistöltä löytyi loukkaantunut mies

Poliisi sai il­moi­tuk­sen tieltä ajau­tu­nees­ta autosta Ro­va­nie­mel­lä – lä­his­töl­tä löytyi louk­kaan­tu­nut mies

08.12.2019 16:28
Mies yritti tunkeutua tuttavansa asuntoon Kemissä – hakkasi ovia ja ikkunoita, taskusta löytyi puukko

Mies yritti tun­keu­tua tut­ta­van­sa asun­toon Kemissä – hakkasi ovia ja ik­ku­noi­ta, tas­kus­ta löytyi puukko

08.12.2019 12:55
Rovaniemellä kadonnut Raimo Seppälä on löytynyt

Ro­va­nie­mel­lä ka­don­nut Raimo Seppälä on löy­ty­nyt

07.12.2019 13:19
Rovaniemen poliisi evakkoon ehkä kesällä – sisäilmaongelmasta kärsivän poliisiaseman remontti kestää vuosia, vain putka jää paikalleen

Ro­va­nie­men poliisi evak­koon ehkä kesällä – si­sä­il­ma­on­gel­mas­ta kär­si­vän po­lii­si­ase­man re­mont­ti kestää vuosia, vain putka jää pai­kal­leen

02.12.2019 21:38
Uusi laki avaa moottorikelkkareitit safarieläimille ja sähköpyörille: "Ongelmia tulee varmuudella", sanoo huolestunut lappilaispoliisi

Uusi laki avaa moot­to­ri­kelk­ka­rei­tit sa­fa­ri­eläi­mil­le ja säh­kö­pyö­ril­le: "On­gel­mia tulee var­muu­del­la", sanoo huo­les­tu­nut lap­pi­lais­po­lii­si

21.11.2019 07:30
Poliisi kaipaakin tietoja Janne Malisesta: Viimeinen havainto Tampereen keskustassa

Poliisi kai­paa­kin tietoja Janne Ma­li­ses­ta: Vii­mei­nen ha­vain­to Tam­pe­reen kes­kus­tas­sa

06.11.2019 15:17