Lapin poliisilaitos
Viimeisin tunti
Suurikokoinen koira raateli lampaan Rovaniemen Koskenkylässä – Koiran omistaja ei tiedossa

Suu­ri­ko­koi­nen koira raateli lampaan Ro­va­nie­men Kos­ken­ky­läs­sä – Koiran omis­ta­ja ei tie­dos­sa

09:19 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Nuoret pelastettiin keskeltä Tornionjokea – Poliisin valvonnassa kävi myös ilmi, että moni veneilee alkoholin vaikutuksen alaisena

Nuoret pe­las­tet­tiin kes­kel­tä Tor­nion­jo­kea – Po­lii­sin val­von­nas­sa kävi myös ilmi, että moni ve­nei­lee al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

30.06.2020 18:07 0
Tilaajille
Lapin poliisin yöt hiljenivät – korona-aika lisäsi murtoja, varkauksia ja rattijuopumuksia

Lapin po­lii­sin yöt hil­je­ni­vät – ko­ro­na-ai­ka lisäsi mur­to­ja, var­kauk­sia ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

30.06.2020 16:56 1
Tilaajille
Kuukausi
Lapin poliisin neuvottelukunnan katsaus: Poikkeusolojen aikana kotihälytykset, lähisuhdeväkivalta ja huumausainerikokset kasvussa – Rovaniemellä huumausainerikoksista jäänyt kiinni yli 250 nuorta

Lapin po­lii­sin neu­vot­te­lu­kun­nan kat­saus: Poik­keus­olo­jen aikana ko­ti­hä­ly­tyk­set, lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta ja huu­maus­ai­ne­ri­kok­set kas­vus­sa – Ro­va­nie­mel­lä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta jäänyt kiinni yli 250 nuorta

29.06.2020 20:02 0
Tilaajille
Lapissa vietettiin säihin nähden rauhallinen juhannus – Rikoskomisario: "Ihmisillä on saattanut tulla jo turnausväsymystä"

Lapissa vie­tet­tiin säihin nähden rau­hal­li­nen ju­han­nus – Ri­kos­ko­mi­sa­rio: "Ih­mi­sil­lä on saat­ta­nut tulla jo tur­naus­vä­sy­mys­tä"

21.06.2020 13:51 1
Tilaajille
Kortiton kuljettaja pakeni poliisia huomattavaa ylinopeutta ajaen Rovaniemeltä Tervolaan – Rovaniemen poliisia työllistivät juhannuksena humalaiset nuoret rannoilla, rattijuopumukset ja vahingonteot

Kor­ti­ton kul­jet­ta­ja pakeni po­lii­sia huo­mat­ta­vaa yli­no­peut­ta ajaen Ro­va­nie­mel­tä Ter­vo­laan – Ro­va­nie­men po­lii­sia työl­lis­ti­vät ju­han­nuk­se­na hu­ma­lai­set nuoret ran­noil­la, rat­ti­juo­pu­muk­set ja va­hin­gon­teot

21.06.2020 11:03 1
Tilaajille
Kemijärvellä veneilijät puhalsivat nollat, mutta sakkoja silti jaettiin poliisin vesiliikenteen valvonnasssa

Ke­mi­jär­vel­lä ve­nei­li­jät pu­hal­si­vat nollat, mutta sakkoja silti jaet­tiin po­lii­sin ve­si­lii­ken­teen val­von­nass­sa

21.06.2020 10:21 0
Tilaajille
Poliisi tiedottaa: Muoniossa kolme paikkakuntalaista rikkoi auton maalikuussa ja Muonion yhtenäiskouluun murtautui kaksi alaikäistä kesäkuun alussa

Poliisi tie­dot­taa: Muo­nios­sa kolme paik­ka­kun­ta­lais­ta rikkoi auton maa­li­kuus­sa ja Muonion yh­te­näis­kou­luun mur­tau­tui kaksi ala­ikäis­tä ke­sä­kuun alussa

21.06.2020 10:08 0
Tilaajille
Vahingonteko Kemissä – poliisi kaipaa havaintoja tapauksesta

Va­hin­gon­te­ko Kemissä – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja ta­pauk­ses­ta

21.06.2020 09:32 0
Silminnähden humalassa auton ratissa – Poliisin juhannusyö Meri-Lapissa vierähti rattijuopumusten ja kahden pahoinpitelyn parissa

Sil­min­näh­den hu­ma­las­sa auton ratissa – Po­lii­sin ju­han­nus­yö Me­ri-La­pis­sa vie­räh­ti rat­ti­juo­pu­mus­ten ja kahden pa­hoin­pi­te­lyn parissa

20.06.2020 09:29 1
Tilaajille
Poliisi lähti vesille Rovaniemellä ja löysi "välinpitämätöntä asennetta vesiliikenteeseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä kohtaan"

Poliisi lähti vesille Ro­va­nie­mel­lä ja löysi "vä­lin­pi­tä­mä­tön­tä asen­net­ta ve­si­lii­ken­tee­seen liit­ty­viä ohjeita ja mää­räyk­siä koh­taan"

16.06.2020 14:47 4
Tilaajille
Poliisi tiedottaa: Vakavaa raideliikenteen häirintää Rovaniemellä –  "Pahimmillaan juna voi suistua raiteiltaan"

Poliisi tie­dot­taa: Vakavaa rai­de­lii­ken­teen häi­rin­tää Ro­va­nie­mel­lä – "Pa­him­mil­laan juna voi suistua rai­teil­taan"

15.06.2020 16:21 0
Tilaajille
Valtatie 21:n uudet nopeusvalvontakamerat otetaan käyttöön kesän kuluessa – Kamerat mittaavat auton nopeuden jopa 150 metrin päästä

Val­ta­tie 21:n uudet no­peus­val­von­ta­ka­me­rat otetaan käyt­töön kesän ku­lues­sa – Kamerat mit­taa­vat auton no­peu­den jopa 150 metrin päästä

12.06.2020 10:41 1
Tilaajille
Kemin poliisi tutkii laajaa nettikauppahuijausta – tekijät myivät tuotteita valeidentiteeteillä, vahingot tuhansia euroja

Kemin poliisi tutkii laajaa net­ti­kaup­pa­hui­jaus­ta – tekijät myivät tuot­tei­ta va­lei­den­ti­tee­teil­lä, va­hin­got tu­han­sia euroja

12.06.2020 08:32 0
Tilaajille
Netissä myydään traktoreita, joita ei ole olemassa – Myyjät ovat vedonneet lappilaiseen rehellisyyteen kauppaa tehdessä

Netissä myydään trak­to­rei­ta, joita ei ole ole­mas­sa – Myyjät ovat ve­don­neet lap­pi­lai­seen re­hel­li­syy­teen kauppaa teh­des­sä

02.06.2020 16:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kemin kulttuurikeskus joutui ilkivallan kohteeksi – Vahingot tuhansia euroja

Kemin kult­tuu­ri­kes­kus joutui il­ki­val­lan koh­teek­si – Va­hin­got tu­han­sia euroja

20.05.2020 09:53 0
Tilaajille
Poliiseista tehtiin viime vuonna ennätysmäärä rikosilmoituksia – Lapin poliiseista tehdyistä ilmoituksista yksikään ei johtanut tuomioon

Po­lii­seis­ta tehtiin viime vuonna en­nä­tys­mää­rä ri­kos­il­moi­tuk­sia – Lapin po­lii­seis­ta teh­dyis­tä il­moi­tuk­sis­ta yk­si­kään ei joh­ta­nut tuo­mioon

13.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapin poliisilaitoksen huutokaupat siirtyvät syksyyn

Lapin po­lii­si­lai­tok­sen huu­to­kau­pat siir­ty­vät syksyyn

11.05.2020 09:05 0
Tilaajille
Holtitonta ajoa pientareilla ja useita kortittomia huumekuskeja ­– rattijuopumukset työllistivät poliisia viikonloppuna Rovaniemellä

Hol­ti­ton­ta ajoa pien­ta­reil­la ja useita kor­tit­to­mia huu­me­kus­ke­ja – rat­ti­juo­pu­muk­set työl­lis­ti­vät po­lii­sia vii­kon­lop­pu­na Ro­va­nie­mel­lä

10.05.2020 19:08 0
Tilaajille
Poliisilla piti kiirettä Kemissä lauantaina: huumekuskit ja ajo-oikeudettomat työllistivät virkavaltaa

Po­lii­sil­la piti kii­ret­tä Kemissä lauan­tai­na: huu­me­kus­kit ja ajo-oi­keu­det­to­mat työl­lis­ti­vät vir­ka­val­taa

10.05.2020 13:05 0
Tilaajille