Lainsäädäntö
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mo­ni­paik­kai­nen elä­män­muo­to mah­dol­li­sek­si

16.07.2020 04:22 0
Tilaajille
Tuoreen selvityksen mukaan lohiregaalin purku haittaisi Torniojoen kalastusmatkailua ja  siirtäisi  koskitilojen kalastusoikeuden Fortumille - "Vessapaperia koko selvitys", jokiseurasta kommentoidaan

Tuoreen sel­vi­tyk­sen mukaan lo­hi­re­gaa­lin purku hait­tai­si Tor­nio­joen ka­las­tus­mat­kai­lua ja siir­täi­si kos­ki­ti­lo­jen ka­las­tus­oi­keu­den For­tu­mil­le - "Ves­sa­pa­pe­ria koko sel­vi­tys", jo­ki­seu­ras­ta kom­men­toi­daan

24.11.2019 20:28 0
Tilaajille