kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kuukautiset
Kuukautisten aikaan retkeillessä auttaa muutama niksi – Eräoppaat Kaisa Liesmäki ja Ella Provialer kertovat, miten he itse pärjäävät

Kuu­kau­tis­ten aikaan ret­keil­les­sä auttaa muutama niksi – Erä­op­paat Kaisa Lies­mä­ki ja Ella Pro­via­ler ker­to­vat, miten he itse pär­jää­vät

06.02.2024 21:13
Tilaajille
Poliitikko kehotti askartelemaan kuukautissuojia ja sai tutkijat kiinnostumaan – Naisten arjesta uushenkisyyden someilmiö: Kastelisitko viherkasvit verellä?

Po­lii­tik­ko kehotti as­kar­te­le­maan kuu­kau­tis­suo­jia ja sai tut­ki­jat kiin­nos­tu­maan – Naisten arjesta uus­hen­ki­syy­den so­meil­miö: Kas­te­li­sit­ko vi­her­kas­vit ve­rel­lä?

26.08.2023 18:30 1
Tilaajille
Sairastettu koronatauti sekoitti kuukautiskiertoni – yleinen asenne "naisten vaivoihin" voi hidastaa tutkimusta
Kolumni

Sai­ras­tet­tu ko­ro­na­tau­ti se­koit­ti kuu­kau­tis­kier­to­ni – yleinen asenne "nais­ten vai­voi­hin" voi hi­das­taa tut­ki­mus­ta

07.08.2023 06:00 2
“Ollaan kuitenkin hyvinvointivaltio ja tämä on osa sitä hyvinvointia” – hormonaalinen ehkäisy saa kiitosta, mutta kehitettävääkin löytyisi

“Ollaan kui­ten­kin hy­vin­voin­ti­val­tio ja tämä on osa sitä hy­vin­voin­tia” – hor­mo­naa­li­nen ehkäisy saa kii­tos­ta, mutta ke­hi­tet­tä­vää­kin löy­tyi­si

28.07.2023 06:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: Ennen vain lisättiin hamekerroksia – alushousut ja kuukautissuojat muuttivat monen elämän, mutta edelleen miljoonille ihmisille kuukautiset ovat este yhteiskuntaan osallistumiselle
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ennen vain li­sät­tiin ha­me­ker­rok­sia – alus­hou­sut ja kuu­kau­tis­suo­jat muut­ti­vat monen elämän, mutta edel­leen mil­joo­nil­le ih­mi­sil­le kuu­kau­ti­set ovat este yh­teis­kun­taan osal­lis­tu­mi­sel­le

27.07.2023 07:05
"Tästä ainakin tietää, että se menee käyttöön eikä välikäsille" – rovaniemeläiskaksikko ompelee tuhansia kestositeitä myötätunnosta ja tahdosta auttaa

"Tästä ainakin tietää, että se menee käyt­töön eikä vä­li­kä­sil­le" – ro­va­nie­me­läis­kak­sik­ko ompelee tu­han­sia kes­to­si­tei­tä myö­tä­tun­nos­ta ja tah­dos­ta auttaa

27.07.2023 07:00 3
Tilaajille
Miten synkronoida sisäiset syklit luonnon syklien kanssa? Sen kertoo tänä keväänä ilmestynyt Naisen syklit -kirja, joka sukeltaa naiseuden ytimeen

Miten synk­ro­noi­da si­säi­set syklit luonnon syklien kanssa? Sen kertoo tänä keväänä il­mes­ty­nyt Naisen syklit -kirja, joka su­kel­taa nai­seu­den ytimeen

14.05.2023 20:00
Tilaajille
PMS-oireisiin osataan nyt hakea apua aiempaa paremmin

PMS-oi­rei­siin osataan nyt hakea apua aiempaa pa­rem­min

15.10.2022 18:00
Toimittajalta: Kuukautisköyhyys aiheuttaa häpeää ja poissaoloja töistä sekä koulusta, siksi sitä ei pitäisi jättää yksilön asiaksi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuu­kau­tis­köy­hyys ai­heut­taa häpeää ja pois­sa­olo­ja töistä sekä kou­lus­ta, siksi sitä ei pitäisi jättää yksilön asiaksi

03.10.2022 09:54 1
Tilaajille
Övertorneån kunta ryhtyy jakamaan ilmaisia kuukautissuojia koululaisille, Helsinki aloittaa elokuussa pilotoinnin ensimmäisenä Suomessa – "Tämä on askel kohti tasa-arvoisempaa arkea"

Över­tor­neån kunta ryhtyy ja­ka­maan il­mai­sia kuu­kau­tis­suo­jia kou­lu­lai­sil­le, Hel­sin­ki aloit­taa elo­kuus­sa pi­lo­toin­nin en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa – "Tämä on askel kohti ta­sa-ar­voi­sem­paa arkea"

09.08.2022 20:43 1
Tilaajille
Rovaniemellä kasvanut Outi Uimari vetää OYSissa endometrioositutkimusryhmää, ja haluaa rohkaista nuoria tutkijoiksi: "Onnistuminen on helpompaa kuin olympiamitalin voittaminen"

Ro­va­nie­mel­lä kas­va­nut Outi Uimari vetää OYSissa en­do­met­rioo­si­tut­ki­mus­ryh­mää, ja haluaa roh­kais­ta nuoria tut­ki­joik­si: "On­nis­tu­mi­nen on hel­pom­paa kuin olym­pia­mi­ta­lin voit­ta­mi­nen"

11.08.2021 12:54
Tilaajille
Kuukautisoireet eivät ole aina pelkkää kipua ja verta tai sitten ne ovat juurikin niitä – "Menkkojen siirtäminen pillereiden avulla oli virhe"

Kuu­kau­tis­oi­reet eivät ole aina pelkkää kipua ja verta tai sitten ne ovat juu­ri­kin niitä – "Menk­ko­jen siir­tä­mi­nen pil­le­rei­den avulla oli virhe"

13.08.2021 09:39
Tilaajille
9-vuotias Heli Kurjanen sai paksun siteen, kun kuukautiset alkoivat kesken koulupäivän – 15 vuotta myöhemmin hän suunnitteli suojan, jonka olisi itse halunnut jo aiemmin

9-vuo­tias Heli Kur­ja­nen sai paksun siteen, kun kuu­kau­ti­set al­koi­vat kesken kou­lu­päi­vän – 15 vuotta myö­hem­min hän suun­nit­te­li suojan, jonka olisi itse ha­lun­nut jo aiemmin

24.05.2021 06:30
Tilaajille
"Joka kuukausi jouduin miettimään, ostanko ruokaa vai siteitä" – kuukautisköyhyys ja kuukautisiin liittyvä häpeä ovat ilmiöitä, joihin halutaan päättäjiltä toimia

"Joka kuu­kau­si jouduin miet­ti­mään, ostanko ruokaa vai si­tei­tä" – kuu­kau­tis­köy­hyys ja kuu­kau­ti­siin liit­ty­vä häpeä ovat il­miöi­tä, joihin ha­lu­taan päät­tä­jil­tä toimia

05.02.2021 10:38
Tilaajille
Skotlanti alkaa jakaa kuukautissuojia ilmaiseksi ensimmäisenä maailmassa

Skot­lan­ti alkaa jakaa kuu­kau­tis­suo­jia il­mai­sek­si en­sim­mäi­se­nä maail­mas­sa

25.11.2020 13:57
Epäsäännölliset kuukautiset, kovat kivut, verensokerin heittelyä – Liisa-Maija Al-Maeeni kärsi oireista teini-iästä asti, mutta syy selvisi vasta nelikymppisenä

Epä­sään­nöl­li­set kuu­kau­ti­set, kovat kivut, ve­ren­so­ke­rin heit­te­lyä – Lii­sa-Mai­ja Al-Maee­ni kärsi oi­reis­ta tei­ni-iäs­tä asti, mutta syy selvisi vasta ne­li­kymp­pi­se­nä

05.09.2020 08:00
Tilaajille
Päiväkirja: Onneksi menkat alkoivat

Päi­vä­kir­ja: Onneksi menkat al­koi­vat

03.06.2020 07:00
Tilaajille