Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kristillisdemokraatit
Ehdolla Presidentiksi: Sari Essayah suuntaisi maakuntamatkoille, vaikka virtuaalisesti

Ehdolla Pre­si­den­tik­si: Sari Essayah suun­tai­si maa­kun­ta­mat­koil­le, vaikka vir­tuaa­li­ses­ti

24.11.2023 06:05
Tilaajille
Presidenttiehdokas Essayah mahdollistaisi ydinaseiden kauttakulun Suomen alueella – "Venäjän puolelta tuskin saamme vastausta", hän toteaa kaasuputkitutkinnasta

Pre­si­dent­tieh­do­kas Essayah mah­dol­lis­tai­si ydi­na­sei­den kaut­ta­ku­lun Suomen alueel­la – "Ve­nä­jän puo­lel­ta tuskin saamme vas­taus­ta", hän toteaa kaa­su­put­ki­tut­kin­nas­ta

28.10.2023 18:30
Tilaajille
Kristillisdemokraattien puoluehallitus esittää Sari Essayahia presidenttiehdokkaaksi

Kris­til­lis­de­mok­raat­tien puo­lue­hal­li­tus esittää Sari Es­saya­hia pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si

24.08.2023 20:45 4
Panostus lapsiin ja perheisiin on investointi tulevaisuuteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­tus lapsiin ja per­hei­siin on in­ves­toin­ti tu­le­vai­suu­teen

11.08.2023 05:31 1
"Freedom!" kaikui Säätytalon yläkerrasta, kun seitsemän viikon ennätysneuvottelut saatiin pakettiin – Hallitusohjelma julki perjantaina

"F­ree­dom!" kaikui Sää­ty­ta­lon ylä­ker­ras­ta, kun seit­se­män viikon en­nä­tys­neu­vot­te­lut saatiin pa­ket­tiin – Hal­li­tu­soh­jel­ma julki per­jan­tai­na

15.06.2023 23:04 1
Tilaajille
Hallitusneuvottelut jumiutuivat torstaina iltapäivästä – Hallitusohjelman julkaisu siirtyi jälleen

Hal­li­tus­neu­vot­te­lut ju­miu­tui­vat tors­tai­na il­ta­päi­väs­tä – Hal­li­tu­soh­jel­man jul­kai­su siirtyi jälleen

15.06.2023 18:40
Tilaajille
Näkökulma: Tämä tiedetään jo nyt hallitusneuvotteluiden loppuratkaisusta – Torstai ratkaisee paljon, hallitusohjelma ehkä julki jo perjantaina

Nä­kö­kul­ma: Tämä tie­de­tään jo nyt hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den lop­pu­rat­kai­sus­ta – Torstai rat­kai­see paljon, hal­li­tu­soh­jel­ma ehkä julki jo per­jan­tai­na

14.06.2023 18:13 1
Tilaajille
Analyysi: Suunpieksentä vie tarmoa nelikon talouspäätöksiltä – Poliittisen historian professorin mukaan "kulttuurit törmäävät ja lujaa hallitusneuvotteluissa"

Ana­lyy­si: Suun­piek­sen­tä vie tarmoa nelikon ta­lous­pää­tök­sil­tä – Po­liit­ti­sen his­to­rian pro­fes­so­rin mukaan "kult­tuu­rit tör­mää­vät ja lujaa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa"

08.05.2023 17:07 1
Tilaajille
Hallitusneuvottelut alkavat Säätytalossa – neljän seuraavan vuoden aikana tarkoitus on säästää julkisesta taloudesta 6 miljardia euroa

Hal­li­tus­neu­vot­te­lut alkavat Sää­ty­ta­los­sa – ­nel­jän seu­raa­van vuoden aikana tar­koi­tus on säästää jul­ki­ses­ta ta­lou­des­ta 6 mil­jar­dia euroa

02.05.2023 05:00 6
Tilaajille
Petteri Orpolla edessään vielä iso urakka hallituksen muodostamisessa
Pääkirjoitus

Petteri Orpolla edes­sään vielä iso urakka hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­ses­sa

27.04.2023 18:39 20
Tilaajille
Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirkka Aalto jäi ilman paikkaa – keräsi 283 ääntä Oulun vaalipiirissä

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirkka Aalto jäi ilman paikkaa – keräsi 283 ääntä Oulun vaa­li­pii­ris­sä

02.04.2023 23:57 2
Essayah vaati Rovaniemen markkinoilla vahvempaa aluepolitiikkaa ja vaalitavan uudistamista – "Nyt päätöksenteko valahtaa Helsinkiin ja Uudellemaalle"

Essayah vaati Ro­va­nie­men mark­ki­noil­la vah­vem­paa alue­po­li­tiik­kaa ja vaa­li­ta­van uu­dis­ta­mis­ta – "Nyt pää­tök­sen­te­ko va­lah­taa Hel­sin­kiin ja Uu­del­le­maal­le"

22.03.2023 13:38 11
Tilaajille
Kemijärven kaupunginvaltuutettu Pirkka Aalto pyrkii eduskuntaan kristillisdemokraattien listalta Oulun vaalipiirissä

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirkka Aalto pyrkii edus­kun­taan kris­til­lis­de­mok­raat­tien lis­tal­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

17.01.2023 20:22
Tilaajille
Pirkka Aalto Kemijärveltä kristillisdemokraattien varapuheenjohtajaksi

Pirkka Aalto Ke­mi­jär­vel­tä kris­til­lis­de­mok­raat­tien va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

31.08.2021 08:42 1
Tilaajille
Ylen kuntavaalimittaus: Perussuomalaiset suosituin puolue, SDP:n kannatus laski

Ylen kun­ta­vaa­li­mit­taus: Pe­rus­suo­ma­lai­set suo­si­tuin puolue, SDP:n kan­na­tus laski

01.04.2021 08:12 4
Kristillisdemokraateilta oma työllisyyspaketti: Hallituksen vitkastelu tulee puolueen mukaan kalliiksi kansalle

Kris­til­lis­de­mok­raa­teil­ta oma työl­li­syys­pa­ket­ti: Hal­li­tuk­sen vit­kas­te­lu tulee puo­lueen mukaan kal­liik­si kan­sal­le

25.11.2020 14:00

Kris­til­lis­de­mok­raat­tien pu­heen­joh­ta­ja Es­sayah: Lapin mat­kai­lua tuet­ta­va rää­tä­löi­dyil­lä ko­ro­na­rat­kai­suil­la

20.11.2020 18:54 2
Tilaajille
Kristillisdemokraatit ja kansalaispuolue löysivät toisensa – kuntavaaleihin käsi kädessä

Kris­til­lis­de­mok­raa­tit ja kan­sa­lais­puo­lue löy­si­vät toi­sen­sa – kun­ta­vaa­lei­hin käsi kädessä

28.10.2020 15:00
Kristilliset mukaan kokoomuksen epäluottamuslauseeseen: "Vastuu on koko hallituksella, ei vain ministeri Kiurulla"

Kris­til­li­set mukaan ko­koo­muk­sen epä­luot­ta­mus­lau­see­seen: "Vastuu on koko hal­li­tuk­sel­la, ei vain mi­nis­te­ri Kiu­rul­la"

13.10.2020 14:44
HS-gallup: SDP kiilasi Suomen ykköspuolueeksi – Pääministeri Sanna Marin nostaa yhä jyrkästi puolueen kannatusta

HS-gal­lup: SDP kiilasi Suomen yk­kös­puo­lueek­si – Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin nostaa yhä jyr­käs­ti puo­lueen kan­na­tus­ta

18.04.2020 09:37