Kolari

Ra­jan­yli­tys­pai­kat Pel­los­ta poh­joi­seen sul­je­taan yöksi ensi maa­nan­tais­ta alkaen – Muutos on voi­mas­sa puo­li­tois­ta viikkoa eikä koske ta­va­ra­lii­ken­net­tä tai muuta vält­tä­mä­tön­tä lii­ken­net­tä

11.02.2021 22:27
Tilaajille

"Päätös oli syrjivä ja laiton" – Kolarin pe­rus­tur­va­joh­ta­jan valinta poiki va­li­tuk­sia niin muilta ha­ki­joil­ta kuin päät­tä­jil­tä­kin

13.01.2021 16:27
Tilaajille

Poliisi jatkaa Kolarin oma­ko­ti­ta­lo­pa­lon tut­ki­muk­sia

21.12.2020 10:03
Tilaajille

Kolarin Yrit­tä­jien vuoden yritys Poh­jo­lan Kiin­teis­tö­pal­ve­lu kasvoi mer­kit­tä­väk­si toi­mi­jak­si Tun­tu­ri-La­pis­sa

28.11.2020 19:30
Tilaajille

Rus­ka­mat­kat Ko­la­riin saivat ikävän pää­tök­sen: Kym­me­nel­lä mat­kai­li­jal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – Yli­lää­kä­ri: Vi­ruk­sen saaneet eri seu­rueis­ta ja eri puo­lil­ta Suomea

29.09.2020 19:51 1
Tilaajille

Kit­ti­läs­sä ja Ko­la­ris­sa ei tois­tai­sek­si todettu uusia tar­tun­to­ja kun­ta­lai­sil­la, sai­ras­tu­neet ko­ti­hoi­dos­sa – Joh­ta­vat lää­kä­rit muis­tut­ta­vat kun­ta­lai­sia maskien käy­tös­tä

29.09.2020 13:09
Tilaajille

Moni ko­kei­lee nyt lo­hes­tus­ta en­sim­mäis­tä kertaa elä­mäs­sään – muo­nio­lai­sil­le sou­tu­yrit­tä­jil­le se tar­koit­taa töitä ly­hyel­lä va­roi­tus­ajal­la

31.07.2020 22:02
Tilaajille

Il­lal­li­nen syntyy huip­pu­ko­kin opas­tuk­sel­la – "Poik­keus­ti­las­sa­kin täytyy tehdä ruo­kaa", sanoo Sirly Schin­mann

08.04.2020 11:06
Tilaajille

Tukes kä­sit­te­lee Han­nu­kai­sen kai­vos­lu­van uu­del­leen – Hal­lin­to-oi­keus kumosi pää­tök­sen kai­vos­pii­ris­tä

02.04.2020 15:35
Tilaajille

Puu­ko­tuk­sen koh­teek­si jou­tu­neen Kaisa Salin vointi "o­lo­suh­tei­siin nähden hyvä"

05.02.2020 16:18
Tilaajille

Auto kaatui ka­tol­leen ojaan Ko­la­ris­sa – kyy­dis­sä olleet hy­ti­si­vät kyl­mis­sään

09.11.2019 09:26
Tilaajille

Kolarin vuoden yrit­tä­jä Unto Friman: "Y­rit­tä­jyys on va­paut­ta, mutta siinä on omat ris­kin­sä"

26.10.2019 19:00
Tilaajille

Viisi viikkoa pe­rus­kou­lu­tus­ta ja sitten keit­tiöön – Ko­la­ris­sa täs­mä­kou­lu­te­taan op­pi­so­pi­muk­sel­la kokkeja ja tar­joi­li­joi­ta työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­vil­le ra­vin­to­loil­le

11.10.2019 17:41
Tilaajille

Kiinni jäänyt kat­ti­lan pelti ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Ko­la­ris­sa, yksi ihminen hen­git­ti savua

06.07.2019 09:35