Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Tilaajille

Tukes kä­sit­te­lee Han­nu­kai­sen kai­vos­lu­van uu­del­leen – Hal­lin­to-oi­keus kumosi pää­tök­sen kai­vos­pii­ris­tä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käsittelee uudelleen päätöksensä Hannukaisen kaivoksen kaivospiiristä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Tukesin vuonna 2017 tekemän päätöksen ja palautti sen uuteen valmisteluun.

Kaivospiiri tarkoittaa käytännössä samaa kuin kaivoslupa eli oikeutta hyödyntää alueen malmivaroja. Kaivospiiri-termi oli käytössä vanhan kaivoslain aikaan eli ennen vuotta 2011. Hannukaisen kaivostoimintaa koskeva hakemus on vuodelta 2010, jonka vuoksi sitä on käsitelty vanhan kaivoslain mukaan hyödyntäen uuden lain siirtymäsäännöksiä.