kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kela-taksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi taksi ei tule?

07.07.2023 05:00 1
Lukijalta: Odotin 89-vuotiaan invalidimieheni kanssa LKS:ssa tuntikausia Kela-taksia, turhaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Odotin 89-vuo­tiaan in­va­li­di­mie­he­ni kanssa LKS:ssa tun­ti­kau­sia Ke­la-tak­sia, turhaan

09.03.2023 12:36 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­la-tak­si­kul­je­tus­ten to­teu­dut­ta­va luo­tet­ta­vas­ti

31.12.2022 05:00 5
Tilaajille
Rovaniemellä turisteja on nyt niin paljon, että takseja ei riitä aina edes Kela-kyyteihin – "erittäin haastava ja ikävä tilanne", sanoo yrittäjä

Ro­va­nie­mel­lä tu­ris­te­ja on nyt niin paljon, että takseja ei riitä aina edes Ke­la-kyy­tei­hin – "e­rit­täin haas­ta­va ja ikävä ti­lan­ne", sanoo yrit­tä­jä

28.12.2022 19:30 28
Tilaajille
Kela-taksien enimmäishintoihin ja sairaankuljetuksen korvaustaksoihin korotus

Ke­la-tak­sien enim­mäis­hin­toi­hin ja sai­raan­kul­je­tuk­sen kor­vaus­tak­soi­hin korotus

06.06.2022 14:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­la-tak­si­kul­je­tus­ten pitää to­teu­tua luo­tet­ta­vas­ti

03.06.2022 05:00
Tilaajille
"Odottamaan joutuminen on hyvin haastava tilanne" – Kela-kyytien toimimattomuus aiheuttaa harmia kehitysvammaisten asumisyksikössä

"O­dot­ta­maan jou­tu­mi­nen on hyvin haas­ta­va ti­lan­ne" – Ke­la-kyy­tien toi­mi­mat­to­muus ai­heut­taa harmia ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mis­yk­si­kös­sä

30.05.2022 19:41 5
Tilaajille
Miten Kela-kyydit toimivat Lapissa? Vastaa Lapin Kansan kyselyyn

Miten Ke­la-kyy­dit toi­mi­vat La­pis­sa? Vastaa Lapin Kansan ky­se­lyyn

29.03.2022 11:18 6
Taksi Helsinki aloittaa Kela-kyytien välityksen Lapissa ensi vuonna – asiakas voi valita kahdesta palveluntuottajasta

Taksi Hel­sin­ki aloit­taa Ke­la-kyy­tien vä­li­tyk­sen Lapissa ensi vuonna – asiakas voi valita kah­des­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jas­ta

29.12.2021 12:31 2
Tilaajille
"Tätä olemme liittona ajaneet, ettei mikään palveluntuottaja pääsisi yksinoikeudella toimimaan" – Kela-kyytien siirtyminen Menevältä kahdelle uudelle toimijalle ilahduttaa taksiautoilijoita Lapissa

"Tätä olemme liit­to­na aja­neet, ettei mikään pal­ve­lun­tuot­ta­ja pääsisi yk­sin­oi­keu­del­la toi­mi­maan" – Ke­la-kyy­tien siir­ty­mi­nen Me­ne­väl­tä kah­del­le uudelle toi­mi­jal­le ilah­dut­taa tak­si­au­toi­li­joi­ta Lapissa

16.09.2021 19:30 13
Tilaajille
Kelan korvaamien taksimatkojen palveluntuottaja vaihtuu Lapissa – Menevän tilalle Taksi Helsinki ja Suomen Lähilogistiikka

Kelan kor­vaa­mien tak­si­mat­ko­jen pal­ve­lun­tuot­ta­ja vaihtuu Lapissa – Menevän tilalle Taksi Hel­sin­ki ja Suomen Lä­hi­lo­gis­tiik­ka

15.09.2021 14:47 13
Tilaajille
Kela korvaa matkan koronarokotukseen lauantaista alkaen – Korvaus tulee halvimman matkustustavan mukaan

Kela korvaa matkan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen lauan­tais­ta alkaen – Korvaus tulee hal­vim­man mat­kus­tus­ta­van mukaan

26.03.2021 11:06 1
Tilaajille
Kela-taksien määrä vähenee Lapissa, kun Menevä ottaa vastuun kyytien välittämisestä – Monelle yrittäjälle Kela-kuljetukset ovat merkittävä tulonlähde

Ke­la-tak­sien määrä vähenee La­pis­sa, kun Menevä ottaa vastuun kyytien vä­lit­tä­mi­ses­tä – Monelle yrit­tä­jäl­le Ke­la-kul­je­tuk­set ovat mer­kit­tä­vä tu­lon­läh­de

12.11.2020 06:30 4
Tilaajille