Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Kaupungistuminen
Toimittajalta: Kaupunkiviljely ei vaadi mahdottomia ja sillä on suuri merkitys
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kau­pun­ki­vil­je­ly ei vaadi mah­dot­to­mia ja sillä on suuri mer­ki­tys

16.06.2023 07:00
Korona-aikana muuttovoittoisten kuntien määrä on kasvanut ja jakautunut ympäri maata – Rovaniemi yksi väestökehityksen voittajaseuduista

Ko­ro­na-ai­ka­na muut­to­voit­tois­ten kuntien määrä on kas­va­nut ja ja­kau­tu­nut ympäri maata – Ro­va­nie­mi yksi väes­tö­ke­hi­tyk­sen voit­ta­ja­seu­duis­ta

07.08.2022 13:08 1
Tervetuloa 2030-luvun Suomeen, joka väestöennusteissa näyttää yllättävältä – "Hei, puhuuko täällä Helsingissä kukaan suomea tai ruotsia?"

Ter­ve­tu­loa 2030-lu­vun Suo­meen, joka väes­tö­en­nus­teis­sa näyttää yl­lät­tä­väl­tä – "Hei, puhuuko täällä Hel­sin­gis­sä kukaan suomea tai ruot­sia?"

13.11.2021 06:30 5
Tilaajille
Oman elinajan kehityssuunnat tuntuvat helposti lopullisilta – kunnes historia opettaa, että kaikki voi kääntyä päälaelleen muutamassa sukupolvessa
Kolumni

Oman elin­ajan ke­hi­tys­suun­nat tun­tu­vat hel­pos­ti lo­pul­li­sil­ta – kunnes his­to­ria opet­taa, että kaikki voi kääntyä pää­lael­leen muu­ta­mas­sa su­ku­pol­ves­sa

14.09.2021 09:03 2
Kylien asia on meidän asiamme – ajatuksissa, mutta ei aina teoissa
Kolumni

Kylien asia on meidän asiamme – aja­tuk­sis­sa, mutta ei aina teoissa

11.11.2020 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Väestönkehityskäppyrät ajankohtaistuvat
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Väes­tön­ke­hi­tys­käp­py­rät ajan­koh­tais­tu­vat

22.07.2020 16:39
Tilaajille
Raksa on kasvavan kaupungin merkki
Kolumni

Raksa on kas­va­van kau­pun­gin merkki

19.07.2020 10:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­sa-ar­voa val­tion­osuuk­siin

12.03.2020 05:27
Tilaajille
Tässä minä seison, kun tulin kaupunkilaiseksi – osa oli ylpeitä Rovaniemen muuttumisesta kaupungiksi, osalle se oli lähes merkityksetöntä: "Näin elämäni ensimmäisen ilotulituksen"

Tässä minä seison, kun tulin kau­pun­ki­lai­sek­si – osa oli ylpeitä Ro­va­nie­men muut­tu­mi­ses­ta kau­pun­gik­si, osalle se oli lähes mer­ki­tyk­se­tön­tä: "Näin elämäni en­sim­mäi­sen ilo­tu­li­tuk­sen"

28.12.2019 07:30
Tilaajille
Lappilaistenkin on saatava asua siellä, missä he haluavat
Pääkirjoitus

Lap­pi­lais­ten­kin on saatava asua siellä, missä he ha­lua­vat

17.10.2019 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Koko maa asutuksi?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koko maa asu­tuk­si?

08.10.2019 05:30
Tilaajille