Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Pääkirjoitus
Tilaajille

Lap­pi­lais­ten­kin on saatava asua siellä, missä he ha­lua­vat

Lähes kaksi kolmesta suomalaisesta on sitä mieltä, että valtion pitää hidastaa kaupungistumista (Taloustutkimus/Yle 16.10.). Vastaan on vain yksi kolmesta. Kolme neljästä kansanedustajasta on kaupungistumisen hidastamisesta samaa mieltä ja uskoo lisäksi, että tavoite koko Suomen asuttuna pitämisestä on täysin realistinen (Yle 7.10.).

Kansa ja sen valitsemat päättäjät näyttäisivät olevan asiasta eri mieltä kuin alan asiantuntijat. Heidän mukaansa maaseudun tyhjeneminen ja väen valuminen pohjoisesta etelän kasvukeskuksiin on kansainvälinen megatrendi ja luonnonvoiman lailla etenevä muutos, jota vastaan on paitsi turhaa myös liian kallista taistella.