PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Ta­sa-ar­voa val­tion­osuuk­siin

Kevään lomaviikoilla kansat pakkautuvat Lapin hiihtokeskuksiin, tuntureihin ja laduille. Ihmisen synnynnäinen tarve olla luonnon kanssa vuorovaikutuksessa on kiistaton. Ulkoilu, luonnosta nauttiminen ja metsäantimien leveäalainen hyödyntäminen ylläpitää kehon ja mielen hyvinvointia. Miksi emme rakenna yhteiskuntaa näitä perustarpeita palvelevaan muotoon, jossa asuminen ja eläminen on yhtä luonnon kanssa?

Suomessa on käynnissä ennenäkemättömän voimakas kaupunkeihin ahtautuminen. Kehitys on vastoin onnellista elämää. Daily Mail ja Global News uutisoivat, kuinka McGillin yliopiston ja Vancoucer School of Economicsin tutkimuksen mukaan maalla asuvat ovat jopa kahdeksan kertaa onnellisempia kuin kaupunkilaiset huolimatta siitä, että kaupunkilaisten palkkataso ja työllisyysaste korkeampi. Keskeisimpänä syynä onnen tunteen puuttumiseen koettiin vahvan yhteisön tuen puuttuminen.